לוח שנה אקדמי תשע"ט-תש"פ (2020-2019)

01.05.19כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזכרון לשואה ולגבורההלימודים יופסקו בשעה 18:00
02.05.19כ"ז בניסןיום ה'טקס יום השואהיופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30
07.05.19ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"להלימודים יופסקו בשעה 18:00
08.05.19ג' באייריום ד'יום הזכרון לחללי צה"ללא יתקיימו לימודים
09.05.19ד' באייריום ה'יום העצמאות (חופש)
10.05.19ה' באייריום ו'גשרלא יתקיימו לימודים
23.05.19י"ח באייריום ה'יום הסטודנטהלימודים יופסקו בשעה 14:00
למעט:

  • תכנית מעוף בבית הספר למדעי המחשב
  • תכניות התואר השני במנהל עסקים
  • תוכנית לימודי משפחה שבהם הלימודים יתקיימו כרגיל
07.06.19ד' בסיווןיום א'היום האחרון לסמסטר ב'
09.06.19ו' בסיווןיום א'שבועות (חופש)
07.07.19ד' בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר קיץ
18-23.08.19י"א באביום א'-יום ו'הדממה
13.09.19י"ג באלוליום ו'היום האחרון לסמסטר קיץ
27.10.19כ"ח בתשרייום אהיום הראשון ללימודים בשנה"ל תש"פ
10.11.19י"ב בחשוןיום א'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ליופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30
24.1.2020כ"ז בטבתיום ו'היום האחרון לסמסטר א'
3.3.2020ז' באדריום ג' היום הראשון לסמסטר ב'
10.3.2020י"ד באדר יום ג'חופשת פורים
3.4.2020ט' בניסןיום ו'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח (למי שלא לומד ביום ג' ויום ה')
5.4.2020י"א בניסןיום א'השלמת לימודים ליום שלישי
6.4.2020י"ב בניסןיום ב'השלמת לימודים ליום חמישי
19.4.2020כ"ה בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
20.4.2020כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורהיופסקו הלימודים בשעה 18:00
21.4.2020כ"ז בניסןיום ה'טקס יום השואהיופסקו הלימודים בשעה 18:00
27.4.2020ג' באייריום ב'ערב יום הזכרון לחללי צה"ליופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30
28.4.2020ד' באייריום ג'יום הזיכרון לחללי צה"ללא יתקיימו לימודים
29.4.2020ה' באייריום ד'חופשת יום העצמאות
יפורסם בהמשך  יום הסטודנטלא יתקיימו לימודים
28-29.5.2020ה'-ו' בסיוןיום ה'-ו'חופשת שבועות
19.6.2020כ"ז בסיוןיום ו'היום האחרון לסמסטר ב'
19.7.2020כ"ז בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ
17.9.2020כ"ח באלוליום ה'היום האחרון לסמסטר הקיץ
18.10.2020כ"ח בתשרייום א'היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשפ"א

 

banner

למידע חייג 6086*

mirsham@mta.ac.il

ותמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin