לוח שנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

מרץ 17, 2019

לוח שנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

14.10.2018ה' בחשוןיום א'היום הראשון ללימודים
21.10.2018י"ב בחשוןיום א'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל *
​30.10.2018​כ"א בחשון​יום ג'יום שבתון-בחירות לרשויות מקומיות
11.1.2019ה' בשבטיום ו'היום האחרון לסמסטר א'
20.2.2019ט"ו באדר א'יום ד'היום הראשון לסמסטר ב'
21.3.2019י"ד באדר ב'יום ה'חופשת פורים
14.4.2019ט' בניסןיום א'השלמת לימודים ליום חמישי
12.4.2019ז' בניסןיום ו'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח (למי שלא לומד ביום ה')
28.4.2019כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
1.5.2019כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
2.5.2019כ"ז בניסןיום ה'טקס יום השואה*
7.5.2019ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
7.5.2019ב' באייריום ג'ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל **
8.5.2019ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה"ל ***
9.5.2019ד' באייריום ה'חופשת יום העצמאות
10.5.2019ה' באייריום ו'גשר ***
יפורסם בהמשךיום ה'יום הסטודנט****
7.6.2019 ד' בסיוןיום ו'היום האחרון לסמסטר ב'
9.6.2019ו' בסיוןיום א'חופשת שבועות
7.7.2019ד' בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ
​​18-23.8.2019​י"א באב​יום א'-יום ו'​הדממה
13.9.2019י"ג באלוליום ו'היום האחרון לסמסטר הקיץ
27.10.2019כ"ח בתשרייום א'היום הראשון ללימודים בשנה"ל תש"פ

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***)      לא יתקיימו לימודים.

 (****) הלימודים יופסקו בשעה 14:00 למעט בבית הספר למדעי המחשב ולתוכנית במנהל עסקים שהלימודים יתנהלו כרגיל.

לוח שנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

14.10.2018ה' בחשוןיום א'היום הראשון ללימודים
21.10.2018י"ב בחשוןיום א'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל *
​30.10.2018​כ"א בחשון​יום ג'יום שבתון-בחירות לרשויות מקומיות
11.1.2019ה' בשבטיום ו'היום האחרון לסמסטר א'
20.2.2019ט"ו באדר א'יום ד'היום הראשון לסמסטר ב'
21.3.2019י"ד באדר ב'יום ה'חופשת פורים
14.4.2019ט' בניסןיום א'השלמת לימודים ליום חמישי
12.4.2019ז' בניסןיום ו'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח (למי שלא לומד ביום ה')
28.4.2019כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
1.5.2019כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
2.5.2019כ"ז בניסןיום ה'טקס יום השואה*
7.5.2019ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
7.5.2019ב' באייריום ג'ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל **
8.5.2019ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל ***
9.5.2019ד' באייריום ה'חופשת יום העצמאות
10.5.2019ה' באייריום ו'גשר ***
יפורסם בהמשךיום ה'יום הסטודנט****
7.6.2019 ד' בסיוןיום ו'היום האחרון לסמסטר ב'
9.6.2019ו' בסיוןיום א'חופשת שבועות
7.7.2019ד' בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ
​​18-23.8.2019​י"א באב​יום א'-יום ו'​הדממה
13.9.2019י"ג באלוליום ו'היום האחרון לסמסטר הקיץ
27.10.2019כ"ח בתשרייום א'היום הראשון ללימודים בשנה"ל תש"פ

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***)      לא יתקיימו לימודים.

 (****) הלימודים יופסקו בשעה 14:00 למעט בבית הספר למדעי המחשב ולתוכנית במנהל עסקים שהלימודים יתנהלו כרגיל.

באנר - הרשמה לסמסטר אביב

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin