דרכי התקשרות

המכללה האקדמית ת״א יפו March 20, 2019
דרכי התקשרות

מרכז ייעוץ ורישום

טל’: 6068* | Email: mirsham@mta.ac.il


מנהל סטודנטים

Email: student@mta.ac.il טל’: 03-6803331 | פקס: 03-6803324 | Email: michalra@mta.ac.il


ביה”ס למדעי המחשב

טל’: 03-6803322 | פקס: 03-6803342 | Email: compsec@mta.ac.il | כתובת: בניין ווסטון (בניין מס’ 2) קומת קרקע


​ביה”ס לניהול וכלכלה

טל’: 03-6802727 | פקס: 03-6802770 | Email: melsec@mta.ac.il | כתובת: בניין ניהול וכלכלה (בניין מס’ 3) קומת קרקע


התכנית למערכות מידע

טל’: 03-6802710 | פקס: 03-6802770 | EMail: mis@mta.ac.il​ | כתובת: בניין ניהול וכלכלה (בניין מס’ 3) קומת קרקע


​ביה”ס למדעי הסיעוד

טל’: 03-6802701 | פקס: 03-6803454 | E-Mail: nursing@mta.ac.il | כתובת: בניין מס’ 3 קומת קרקע


 ​ביה”ס לממשל וחברה

טל’: 03-6803344 | פקס: 03-6803342 | Email: polisec@mta.ac.il | כתובת: בניין ווסטון (בניין מס’ 2) קומת קרקע


ביה”ס למדעי ההתנהגות

טל’: 03-6802525 | פקס: 03-6802526 | Email: bev@mta.ac.il | כתובת: בניין פומנטו (בניין מס’ 1) קומת קרקע


המינהל האקדמי

טל’: 03-6803325 | פקס: 03-6803324 | Email: minhalac@mta.ac.il


​המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה

טל’ 03-6803321 | פקס: 03-6803301 | Email: kehila@mta.ac.il


רשות המחקר

טל’: 03-6803336 | E-mail: danam@mta.ac.il | E-mail: veredhz@mta.ac.il


מינהל מועמדים

טל’: 03-6806080 | פקס: 03-6803360 | Email: mirsham@mta.ac.il


מינהל כללי

טלפון: 03-6803300 | פקס: 03-6803301


קשרי חוץ וגיוס משאבים

טל’: 03-6803418 | Email: liatweis@mta.ac.il טל’: 03-6802781 | talst@mta.ac.il


המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים

טל’: 03-6802724 | פקס: 03-6803451 | Email: lilah@mta.ac.il


שכר לימוד, מלגות ומעונות

טלפון: 03-6803330 | פקס: 03-6803361 | Email: tuition@mta.ac.il | Email:dorms-mta@mta.ac.il


ספריית מדעי ההתנהגות בניין פומנטו למדעי ההתנהגות

טל’: 03-6802500 |פקס: 03-6802501 | Email: valery@mta.ac.il


ספריית מדעי המחשב, ניהול וכלכלה, ממשל וחברה בניין ווסטון למדעי המחשב

טל’: 03-6803377 | פקס: 03-6803378 | Email: library@mta.ac.il


מרכז תמיכה ​מחשוב ​

טל’: 03-6803431 | Email: helpdesk@mta.ac.il ​​​​

ההרשמה בעיצומה