מעונות הסטודנטים – שאלות ותשובות

מעונות הסטודנטים – שאלות ותשובות

 

 

מתי ייפתחו המעונות?

האכלוס צפוי בתחילת שנה”ל הקרובה, תש”פ – אוקטובר 2019. לפי לוח הזמנים של יזם הפרויקט, חברת שיכון ובינוי – סולל בונה, העבודות יושלמו במועד.

מתי ניתן להגיש בקשה?

הגשת הבקשה לזכאות למגורים במעונות האקדמית בשנה”ל תש”פ, תתאפשר החל מיום 13.3.2019 ועד ליום 29.5.2019 (כולל). לאחר מועד זה תתקבלנה בקשות על בסיס מקום פנוי בלבד.

מי רשאי להגיש בקשה?

כל מי שהינו סטודנט לתואר ראשון או תואר שני באקדמית, למעט: סטודנט שעבר את מספר שנות התקן לתואר; סטודנט שהפסיק את לימודיו באקדמית או שלימודיו הופסקו ע”י האקדמית.

מועמדים ללימודים שמתחילים את לימודיהם לתואר ראשון או שני באקדמית בשנה”ל תש”פ, רשאים להגיש בקשה רק לאחר שהתקבלו ללימודים באקדמית ושילמו את דמי המקדמה.

במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו אנו מעודדים את כל הסטודנטים והמועמדים ללימודים שעונים על הקריטריונים שצוינו לעיל, להגיש בקשה למגורים במעונות.

מתי יינתנו תשובות למבקשים?

צפי לפרסום התשובות – חודש יולי 2019.

איפה ניתן לקבל מידע אודות סוגי הדירות במעונות, מחירים וכו’?

את כל המידע ניתן למצוא באתר האינטרנט של יזם הפרויקט (לחץ/י כאן).

מה משך הסכם ההרשאה למגורים במעונות?

הסכם ההרשאה למגורים שנחתם בין הסטודנט למפעיל הוא ל- 12 חודשים. במהלך שנת המגורים ייפתח מועד ההרשמה לשנת המגורים שלאחריה, שם יתבקש דייר שמתגורר במעונות לענות על בקשה קצרה – האם ברצונו להאריך את מגוריו במעונות. בהקשר זה יש לשים לב – כי הארכת ההרשאה למגורים במעונות תתאפשר רק לסטודנטים שנמצאים במסגרת שנות התקן ללימודי התואר הנוכחי.

האם ישנה אפשרות “לבחור” שותף או שותפה כבר במועד הגשת הבקשה?

לצערנו, לא ניתן לבחור שותפים כבר בשלב ההרשמה וזאת משום שאין באפשרותנו לדעת כעת האם שני מגישי הבקשות ימצאו זכאים למגורים במעונות, או רק אחד מכם. טרם מועד האכלוס (ולאחר פרסום התשובות לזכאים) ייערך יום הרשמה שבמסגרתו תהיה אפשרות לבחור את השותפים לדירה.

האם בדירות הסטודיו לזוג צריך ששני בני הזוג יהיו סטודנטים במכללה האקדמית תל-אביב-יפו?

לא. בדירות הסטודיו לזוג בלבד, ישנה אפשרות שרק אחד מבני הזוג יהיו סטודנטים באקדמית.

האם דירות הסטודיו לזוג רלוונטיות רק לסטודנטים נשואים?

לא. הגשת הבקשות למגורים בדירות סטודיו לזוג פתוחה גם בפני זוגות שאינם נשואים.

האם ניתן להכניס חיות מחמד למעונות?

אין להחזיק או לגדל במעונות חיות מחמד, ואין להאכילן בשטח המעונות.

 

שאלות או הבהרות ניתן להפנות ליחידת שכ”ל, מלגות ומעונות בטלפון 03-6803330 או בדוא”ל dorms-mta@mta.ac.il

ההרשמה בעיצומה