תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים ב-4 שנים! star icon

.B.A בכלכלה וניהול + .M.B.A מנהל עסקים

 

ביה”ס לניהול וכלכלה פותח תכנית חדשה ללימודי תואר ראשון .B.A בכלכלה וניהול עם תואר שני במנהל עסקים .M.B.A ב-4 שנים בלבד!

סטודנטים שיתקבלו לתכנית יחלו בלימודי התואר השני כבר בשנה ג’ ללימודי התואר הראשון.

היקף תכנית הלימודים בתואר הראשון: 112 נ”ז – לפרטים נוספים על התוכנית

היקף תכנית הלימודים בתואר השני: 41 נ”ז – לפרטים נוספים על התוכנית

תנאי הקבלה לתכנית

  1. עמידה ב90% מקורסי החובה בשנים א’ ו- ב’.
  2. ממוצע ציונים של 85 בשנים א’ וב’ של בתואר הראשון (ניתן יהיה להגיש מועמדות החל מציון ממוצע של 82).
  3. ראיון אישי עם ראש התכנית לתואר שני.
  4. על מנת לעבור משנה ג’ לשנה ד’ יש להציג זכאות לתואר ראשון בממוצע של 80 לפחות.
  5. עמידה בדרישות הקדם של התכניות- מתמטיקה, מבואות לכלכלה מיקרו ומאקרו, מבוא לטכנולוגיות מידע.

הליך הגשת מועמדות ודגשים

  1. בתום שנת הלימודים השנייה ללימודי התואר הראשון, ניתן להגיש בקשה להתקבל למסלול המשולב לתואר ראשון + שני על ידי פנייה למשרד המרשם mirsham@mta.ac.il
    03-6803333
  2. כל עוד סטודנטים לא סיימו את חובות התואר הראשון, מעמדם בלימודי התואר השני יהיה מעמד של “תלמיד על תנאי”.
  3. יש להשלים את חובות השמיעה לתואר השני עד תום שנה ד’.

יצירת קשר

מיכל גביש רכזת אקדמית של התכנית
מייל: michalga@mta.ac.il  טלפון: 03-6802706

ההרשמה בעיצומה