תנאים להגשת מועמדות לתואר ראשון star icon

תנאי קבלה

תנאי הגשת המועמדות לאקדמית תואמים ביסודם את התנאים הנוהגים באוניברסיטאות.

התנאים להגשת מועמדות

 • תעודת בגרות ישראלית קבילה או תעודה שוות ערך מחו”ל
 • בחינה פסיכומטרית
 • בחינת מיון באנגלית הכלולה בבחינה הפסיכומטרית
 • בחינת מיון בעברית (יע”ל) למועמדים לתואר ראשון בסיעוד, שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה זרה

 

החלטת הקבלה נקבעת על פי רמת ההישגים באחת מארבע החלופות:

 • הציון הממוצע בבחינת הבגרות, בכפוף לציון סף פסיכומטרי.
 • ציון הבחינה הפסיכומטרית, בכפוף לזכאות לתעודת בגרות.
 • “ציון משולב”* המשקלל את ממוצע ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.
 • “ציון מתואם” המשקלל את ממוצע ציוני מכינה אוניברסיטאית עם ציון הבחינה הפסיכומטרית (גם מבוגרי מכינה נדרשת זכאות לתעודת בגרות).

 

תעודת בגרות

על מנת להתקבל על המועמד להיות בעל תעודת בגרות קבילה לפי הפירוט בהמשך. רשאים להירשם לסמסטר א’ המתחיל באוקטובר גם מי שמשלימים בחינות חסרות או משפרים ציוני בגרות במועדי חורף וקיץ תשפ”ב. מועמדים אלה חייבים להמציא את אישור הזכאות ואת תוצאות הבחינה מייד עם קבלתם.

תעודת בגרות לפי מתכונת יחידות לימוד

ההרכב הנדרש של תעודת הבגרות

בחינות ב – 20 יחידות לימוד או יותר, הכוללות את מקצועות החובה: תנ”ך, הבעה עברית, ספרות, היסטוריה/תע”י, אזרחות, מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לפחות, בציון 55 לפחות (ראה דרישות מתמטיקה לתוכניות הלימודים) ואנגלית ברמה של 4 או 5 יחידות, בציון 55 לפחות. מי שנבחן בבחינות בגרות לעולים רשאי להמיר את הבחינה באנגלית, בבחינה בשפה אחרת ברמה של 4 יחידות או יותר, בציון 55 לפחות.

חישוב ממוצע הבגרות וההנחיות לחישוב >>

 

מועמדים ללא זכאות לתעודת בגרות

מועמדים בני 30 ומעלה, יכולים להגיש מועמדות ללא תעודת בגרות כפוף למכינה קדם אקדמית מאושרת טרם תחילת הלימודים האקדמיים ובהסתמך על תוצאות הבחינה הפסיכומטרית.

הבחינה הפסיכומטרית

חובת ההשתתפות בבחינה חלה על כל המועמדים ללימודים באקדמית. תוצאת הבחינה הפסיכומטרית תקפה למשך 10 שנים ממועד הבחינה.

מועד הבחינה האחרון הקביל לרישום לסמסטר א’ של שנה”ל תשפ”ג (אוקטובר 2022) הוא יולי 2022, (על מנת לזרז את תהליך הרישום והקבלה מומלץ לגשת למועד אפריל 2022).

מועד הבחינה האחרון הקביל לרישום לסמסטר ב’ של שנה”ל תשפ”ג הוא דצמבר 2022.

למועמד שנבחן יותר מפעם אחת תילקח בחשבון התוצאה הגבוהה ביותר מבין התוצאות התקפות.

 

מבחן המיון באנגלית

כל המועמדים חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית. הציון באנגלית תקף ל – 10 שנים עוקבות למועד הבחינה. למועמד בעל מספר ציונים באנגלית ייחשב הציון הגבוה מבין הציונים התקפים. לפיכך מומלץ למועמד להעביר לאקדמית את תוצאות כל הבחינות הפסיכומטריות שבהן נבחן.

מבחן המיון מסווג לחמש רמות: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א’, מתקדמים ב’ ופטור.

רמת האנגלית סולם הציונים בבחינת המיון באנגלית במבחן הפסיכומטרי
טרום בסיסי 84 ומטה
בסיסי 85-99
מתקדמים א’ 100-119
מתקדמים ב’ 120-133
פטור 134 ומעלה

 

 • על מנת להיות זכאי להתחיל בלימודי שנה א’, על המועמד להגיע לרמת “בסיסי” לפחות.
 • לתכנית הלימודים בביה”ס למדעי המחשב נדרש להגיע לרמת אנגלית “מתקדמים א” לפחות.
 • יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה השנייה ללימודים.

מועמד שסיים במוסד מוכר להשכלה גבוהה קורס אנגלית, המקנה לו רמה גבוהה מזו שקיבל בבחינה הפסיכומטרית, מתבקש להמציא אישור על כך למרכז ייעוץ ורישום לצורך בדיקת רמת האנגלית.

אפשרות נוספת להגיע לרמת האנגלית הנדרשת היא בחינת אמי”ר / אמיר”ם.

בחינת אמי”ר / אמיר”ם

על מנת לשפר את ציון המיון באנגלית ניתן לגשת לבחינת אמי”ר, בחינת מיון באנגלית הנערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
בחינת אמיר”ם מתקיימת באקדמית. הרישום יתאפשר דרך אתר המכללה.
בחינת אמי”ר מתקיימת במוסדות להשכלה גבוהה. הרישום יתאפשר דרך האתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

בחינת אמי”ר / אמיר”ם הינה חובה למועמדים בעלי תואר ראשון מארצות שאינן דוברות אנגלית.

על המועמד לסמן בטופס הרישום לבחינה את המכללה האקדמית תל אביב-יפו כמוסד יעד להעברת הציון.

 

*הציון המשולב

הציון המשולב משקלל את ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית על פי הנוסחה הבאה:

2/ {(30-ממוצע בגרות)10 x +ציון פסיכומטרי}

חתכי הקבלה לתכניות הלימודים לתואר ראשון לשנת הלימודים תשפ”ג
בכפוף לעמידה בתנאי הסף של כל תכנית לימודים וקבלת הודעת קבלה רשמית ממרכז ייעוץ ורישום. 

 

תכנית הלימודים
ציון משולב
טווח הוועדה בציון משולב
מדעי המחשב
650
600
כלכלה וניהול
610
580
מערכות מידע
610
580
פסיכולוגיה
625
613
סיעוד
600
550
מדע המדינה וסוציולוגיה
515
500

 

הגשת מועמדות חריגה: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10%.
טווחי ועדת הקבלה: הוועדה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות.

 

 

דרישות מתמטיקה

 • לתכניות הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב
 • נדרש ציון 70 לפחות בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.
  ציון 90 לפחות בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד יועבר לדיון ועדת קבלה.
 • לתכניות הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול
  נדרש ציון 80 בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 55 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • לתכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע
  נדרש ציון 85 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 75   לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • לתכניות הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה
  נדרש ציון 70 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 3 יחידות לימוד.

 

דרישת ידע בעברית

 • לתכנית הלימודים בתואר ראשון בסיעוד
  מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה השונה מעברית, ידרשו להציג ציון 95 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע”ל) עד תחילת שנת הלימודים (30.10.2022), וציון 132 לפחות עד תום השנה הראשונה ללימודים לפי התנאים הבאים:
 1. ציון 95-115 בבחינת יע”ל – נדרש בשני קורסי עברית במהלך שנת הלימודים תשפ”ג – סמסטר א’  + סמסטר ב’.
 2. ציון 116-131 בבחינת יע”ל – נדרש בקורס עברית במהלך סמסטר א’ תשפ”ג.
 3. ציון 132 בבחינת יע”ל – פטור מדרישת קורסי בעברית אולם מומלץ מאוד ללמוד את הקורס במהלך סמסטר א’ תשפ”ג  על מנת לסייע להצלחה בלימודים.

 

מסיימי בתי ספר בחו”ל

מועמדים שסיימו בית -ספר תיכון בחו”ל יופנו בדרך כלל ללימודים במכינה קדם אקדמית.

לא יחויבו בלימודי מכינה:

 • מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו”ל השקולה לתעודת בגרות ישראלית (שקילות התעודה תיקבע ע”י האקדמית).
 • מועמדים שסיימו שנת לימודים מלאה במוסד להשכלה גבוהה (30 שעות סמסטריאליות לפחות).
 • בוגרי בתי ספר תיכוניים מארה”ב או מקנדה שסיימו לימודיהם בממוצע ( B – 3.0 לפחות) והשיגו לפחות 1200 נקודות במבחני ה – S.A.T. שנערכו עד מרץ 95 (כולל), או 1270 נקודות במבחני S.A.T שהתקיימו מאפריל 95 ואילך, או ציון 600 בבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי. מועמדים אלה יידרשו להוכיח ידיעה מספקת בעברית כתנאי לקבלתם (ראה סעיף “מבחן ידע בעברית-יע”ל). מועמדים בוגרי בתי ספר תיכון מארה”ב/קנדה נתוניהם יועברו לבדיקת דרישת לימודים במכינה קדם אקדמית.

 

מועמדים ישראליים שסיימו בתי ספר תיכונים בארה”ב או בקנדה ונבחנו בשלוש בחינות בגרויות ישראליות בהרכב הבא:

 • היקף כולל של 10 יחידות לימוד לפחות* בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 3 יחידות ובציון 55 לפחות (לתכניות הלימודים של בתי הספר: מדעי המחשב וכלכלה וניהול – ראה מידע בפרק “דרישות מתמטיקה”) בחינה אחת ברמת 4 יחידות* בחינות נוספות שכל אחת מהן ברמת 2 יחידות לפחות.
 • חישוב הממוצע ייעשה ע”י הוספת ה”בונוס” כמקובל בבגרות ישראלית מלאה, למעט מקצוע האנגלית בו לא יינתן “בונוס” למי שסיים תיכון בארץ דוברת אנגלית.
 • תשומת לב המועמדים מופנית לדרישות מתמטיקה לתוכניות הלימודים.

 

מסיימי מכינות קדם אקדמיות

קבלתם של מסיימי מכינות קדם אקדמיות תישקל על סמך הציון הפסיכומטרי, ציון הגמר במכינה וממוצע ציוני הבגרות (לאחר השיפור במסגרת המכינה). מסיימי מכינות חייבים בזכאות לתעודת בגרות.

 

מועמדים בעלי השכלה אקדמית חלקית או מלאה

למועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה ולמדו במוסד אקדמי מוכר (בארץ או בחו”ל) יישקלו הישגיהם בלימודים האקדמיים הקודמים, אם נתקיימו התנאים הבאים:

 •  היקף הלימודים הוא 30 שעות סמסטריאליות לפחות.
 • ממוצע הציונים הוא 80 לפחות.
 • לא עברו למעלה מחמש שנים מתום הלימודים הקודמים.

תנאים אלה הם תנאי מינימום לשיקול, ולא בהכרח לקבלה.

 • מועמדים שלמדו לימודים אקדמיים בעבר ואינם עומדים בדרישות הקבלה הרגילות ומעוניינים כי קבלתם תישקל גם על בסיס הישגיהם בלימודים הקודמים, מתבקשים להמציא בעת הרשמתם גיליון ציונים רשמי המפרט את הקורסים שלמדו והציונים שקיבלו בהם, וכן סילבוסים של קורסים אלה.
 • האקדמית שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע על הישגי המועמד בלימודיו הקודמים, הן בשיקולי קבלתו והן בהחלטות הנוגעות לחובותיו האקדמיות כסטודנט.מועמדים בעלי תואר ראשון מארצות שאינן דוברות אנגלית חייבים בבחינת מיון באנגלית, בחינת אמי”ר / אמיר”ם.
ההרשמה בעיצומה