לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022 star icon

לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפ”ב 2021-2022

סמסטר א’

יום א’, ד בחשון 10.10.2021 היום הראשון לסמסטר א’
יום ו’, ה’ בשבט 07.01.2022 היום האחרון לסמסטר א’
יום א’ ז’ בשבט- יום ו’, י’ באדר א’ 09.01.2022-11.02.2022 חופשת הסמסטר
(תקופת בחינות)
יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים

סמסטר ב’  

יום א’, י”ב באדר א’ 13.02.2022 היום הראשון לסמסטר ב’
יום ה’, י”ד באדר ב’ 17.03.2022 חופשת פורים
יום א’, ט’ בניסן – יום ו’, כ”א בניסן 10.04.2022-22.04.2022 חופשת פסח
יום א’, ט’ בניסן 10.04.2022 יום השלמה ללומדים ביום חמישי בסמ’ ב’
יום ד’, כ”ו בניסן

הלימודים יופסקו בשעה 18:00

27.04.2022 ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום ד’, ג’ באייר

הלימודים יופסקו בשעה 18:00

04.05.2022 ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל
יום ה’, ד’ באייר 05.05.2022 יום הזיכרון לחללי צה”ל
(לא מתקיימים לימודים ביום זה)
יום ו’, ה’ באייר 06.05.2022 חופשת יום העצמאות
יפורסם בהמשך יום הסטודנט

הלימודים יתקיימו כרגיל ביום זה))

יום א’ כ”ח באייר- יום ד’, ב’ בסיון 29.05.2022-01.06.2022 טקסי הענקת תארים

(לא מתקיימים לימודים בימים אלו)

יום ה’, ג’ בסיון 02.06.2022 יום השלמה ללומדים ביום חמישי בסמ’ ב’
יום ו’, ד’ בסיון 03.06.2022 היום האחרון לסמסטר ב’

יום לימודים))

יום א’, ו’ בסיון 05.06.2022 חופשת שבועות
 

יום ב‘, ז’ בסיון –יום ו‘ ט’ בתמוז

 

06.06.2022-08.07.2022 חופשת הסמסטר
(תקופת בחינות)
יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים

סמסטר קיץ

יום א‘, י”א בתמוז 10.07.2022 היום הראשון לסמסטר הקיץ
יום א’, כ”ד באב –יום ו‘ כ”ט באב 21.08.2022-26.08.2022 הדממה

לא מתקיימים לימודים בשבוע זה

יום ו‘, כ’ באלול 16.09.2022 היום האחרון לסמסטר הקיץ

 

 

ימי זיכרון

הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 18.10.2021 טקס לזכרו של יצחק רבין ז”ל
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 28.04.2022 טקס יום השואה
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 04.05.2022 טקס יום הזיכרון לחללי צה”ל

 

יום ראשון, ה’ בחשון         30.10.2022        היום הראשון ללימודים בשנה”ל תשפ”ג

יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני - שישי 28.5 ב-10:00

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin