לוח שנה אקדמי תשפ"ג star icon

לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפ”ג 2022-2023

 

סמסטר א’
יום א’, ה’ בחשון 30.10.2022 היום הראשון לסמסטר א’
יום א’, א’ בטבת 25.12.2022 חופשת חג המולד
יום א’, ז’ בשבט 29.01.2023 היום האחרון לסמסטר א’
יום ב’, ח’ בשבט- יום ב’, ו’ באדר 30.01.2023-27.02.2023 חופשת הסמסטר
(תקופת בחינות)
יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים
סמסטר ב’  
יום ג’, ז’ באדר 28.02.2023 היום הראשון לסמסטר ב’
יום ג’, י”ד באדר 07.03.2023 חופשת פורים
יום א’, י”א בניסן – יום ד’, כ”א בניסן 02.04.2023-12.04.2023 חופשת פסח
יום א’, י”א בניסן 02.04.2023 יום השלמה ללומדים ביום שלישי לפני יציאה לחופשת פסח
יום ג’, כ”ז בניסן

 

18.04.2023 ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

הלימודים יופסקו בשעה 18:00

יום ב’, ג’ באייר

 

24.04.2023 ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל

הלימודים יופסקו בשעה 18:00

יום ג’, ד’ באייר 25.04.2023 יום הזיכרון לחללי צה”ל

(לא מתקיימים לימודים ובחינות)

יום ד’, ה’ באייר 26.04.2023 חופשת יום העצמאות
יום שבת (תאריך משוער) 22.04.2023 עיד אל פיטר

(לא מתקיימים לימודים ובחינות)

יפורסם בהמשך יום הסטודנט

 

יום ה’, ה’ בסיון-יום ו’, ו’ בסיון 25.05.2023-26.05.2023 חופשת שבועות
יום ד’, כ”ה בסיון 14.06.2023 היום האחרון לסמסטר ב’

 

 

יום ה’, כ”ו בסיון –יום ד‘ כ”ג בתמוז

 

15.06.2023-12.07.2023 חופשת הסמסטר
(תקופת בחינות)
יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים
יום ו’, י”א בתמוז 30.06.2023 חופשת עיד אל אדחה

לא יתקיימו לימודים ובחינות))

 
סמסטר קיץ
יום ה’, כ”ד בתמוז 13.07.2023 היום הראשון לסמסטר קיץ
יום ה’, ט’ באב 27.07.2023 צום תשעה באב

לא יתקיימו לימודים ובחינות))

יום ה’, כ”ח באלול 14.09.2023 היום האחרון לסמסטר הקיץ
יום ו’, כ”ט באלול-יום א’, ב’ תשרי 15.09.2023-17.9.2023 ראש השנה חופשת
יום ג’, ד’ בתשרי 19.09.2023 תחילת תקופת הבחינות

 

 

ימי זיכרון
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 06.11.2022 טקס לזכרו של יצחק רבין ז”ל
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 18.04.2023 טקס יום השואה
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 24.04.2023
טקס יום הזיכרון לחללי צה”ל
 

 

יום ראשון, ז’ בחשון          22.10.2023        היום הראשון ללימודים בשנה”ל תשפ”ד

banner