לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022 star icon

לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפ”ב 2021-2022 

סמסטר א’

יום א’, ד’ בחשון 10.10.2021 היום הראשון לסמסטר א’
יום שבת, כ”א בטבת 25.12.2021 חופשת חג המולד
יום ו’, ה’ בשבט 07.01.2022 היום האחרון לסמסטר א’
יום א’ ז’ בשבט- יום ו’, י’ באדר א’ 09.01.2022-11.02.2022 חופשת הסמסטר
(תקופת בחינות)
יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים

סמסטר ב’  

יום א’, י”ב באדר א’ 13.02.2022 היום הראשון לסמסטר ב’
יום ה’, י”ד באדר ב’ 17.03.2022 חופשת פורים
יום א’, ט’ בניסן – יום ו’, כ”א בניסן 10.04.2022-22.04.2022 חופשת פסח
יום א’, ט’ בניסן

 

10.04.2022 יום השלמה ללומדים ביום רביעי בסמ’ ב’
יום ב‘, י’ בניסן 11.04.2022 יום השלמה ללומדים ביום חמישי בסמ’ ב
יום ד’, כ”ו בניסן

הלימודים יופסקו בשעה 18:00

27.04.2022 ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום ג’, ב’ באייר

הלימודים יופסקו בשעה 18:00

03.05.2022 ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל
יום ד’, ג’ באייר 04.05.2022 יום הזיכרון לחללי צה”ל

(לא מתקיימים לימודים ובחינות)

יום ה’, ד’ באייר 05.05.2022 חופשת יום העצמאות
יום ו’, ה’ באייר 06.05.2022 יום גשר

 (אין פעילות במכללה ביום זה)

יום ד’, ג’ באייר 04.05.2022 עיד אל פיטר

(לא מתקיימים לימודים ובחינות)

יפורסם בהמשך יום הסטודנט

הלימודים יתקיימו כרגיל ביום זה))

יום א’ כ”ח באייר- יום ד’, ב’ בסיון 29.05.2022-01.06.2022 טקסי הענקת תארים

(לא מתקיימים לימודים בימים אלו)

יום ה’, ג’ בסיון 02.06.2022 לימודים כרגיל
יום ו’, ד’ בסיון 03.06.2022 היום האחרון לסמסטר ב’

יום לימודים))

יום א’, ו’ בסיון 05.06.2022 חופשת שבועות
 

יום ב‘, ז’ בסיון –יום ו‘ ט’ בתמוז

 

06.06.2022-08.07.2022 חופשת הסמסטר
(תקופת בחינות)
יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים
 

סמסטר קיץ

יום א‘, י”א בתמוז 10.07.2022 חופשת עיד אל אדחה

לא יתקיימו לימודים ובחינות))

יום ב’, י”ב בתמוז 11.07.2022 היום הראשון לסמסטר קיץ
יום א‘, י”א באב 7.08.2022 צום תשעה באב

לא יתקיימו לימודים ובחינות))

יום א’, כ”ד באב –יום ו‘ כ”ט באב

 

21.08.2022-26.08.2022 הדממה

לא מתקיימים לימודים בשבוע זה

יום א‘, כ”ב באלול 18.09.2022 היום האחרון לסמסטר הקיץ
יום ב’, כ”ג באלול 19.092022 יום השלמה ללימודי יום א’ בקיץ

 

ימי זיכרון

הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 18.10.2021 טקס לזכרו של יצחק רבין ז”ל
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 28.04.2022 טקס יום השואה
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 04.05.2022 טקס יום הזיכרון לחללי צה”ל

 

יום ראשון, ה’ בחשון         30.10.2022        היום הראשון ללימודים בשנה”ל תשפ”ג