תנאים להגשת מועמדות לתואר שני star icon

האם אתם עומדים בתנאים להגשת מועמדות?
לקביעת פגישת ייעוץ אישית >>

תנאים להגשת מועמדות לתכניות הלימודים לתואר שני
לשנת הלימודים תשפ”ד*

* תנאים להגשת המועמדות לשנת הלימודים תשפ”ד בכפוף לעמידה בתנאי הסף של כל תכנית לימודים וקבלת הודעת קבלה רשמית ממרכז ייעוץ ורישום.

תנאים להגשת מועמדות לתואר שני

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני במנהל עסקים (.M.B.A) 

1 . קבלה אוטומטית

 • בעלי תואר “בוגר” ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • הוכחת ידע קודם במבוא לכלכלה (מיקרו+מאקרו) , מתמטיקה ומבוא לטכנולוגיות מידע.
 • נבחנו בבחינת GMAT בציון שאינו נמוך מ-610, או בציון GMAT כמותי שאינו נמוך מ-44*

 

2. בקשת פטור מ-GMAT וריאיון אישי (ועדת קבלה)

 • בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון 80 ומעלה.
 • בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון 75 ומעלה ובעלי ניסיון תעסוקתי משמעותי.

 

לימודי השלמה

כחלק מתנאי הקבלה לתכנית הלימודים יש להציג ידע קודם בקורסים הבאים:

 • מבוא לכלכלה (מיקרו ומאקרו)
 • מבוא למתמטיקה למנהל עסקים
 • מבוא לטכנולוגיות מידע

 

ניתן להוכיח את הידע הקודם בקורסים הנ”ל באחת מהדרכים הבאות:

 • בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים.
 • קבלת ציון עובר בבחינת פטור המתקיימת באקדמית.
 • רישום לקורס השלמה קצר בן ארבעה מפגשים המתקיים בחודש הראשון בסמסטר א’ תשפ”ד באקדמית וקבלת ציון עובר במטלת הסיום*. הקורס מועבר בצורה מקוונת.

*פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A) 

התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום.
תכנית הלימודים רלוונטית במיוחד לבוגרי תואר ראשון בתחומים הבאים: פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, ניהול, מנהל עסקים ומדעי החברה.

 • תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום, בציון גמר של 85 לפחות במדעי החברה והרוח או 80 לפחות במדעי הטבע ובמדעים מדויקים, או בעלי תואר שני/שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום (מדעי החברה, מדעי הרוח, מדעי הטבע, מדעים מדויקים)
 • קורות חיים בהיקף של עמוד/שניים, עם דגש על ידע והתנסויות רלוונטיים
 • ראיון אישי

 

דרישות קדם לתכנית הלימודים

כחלק מתנאי הקבלה לתכנית הלימודים יש להציג ידע קודם בשני הקורסים הבאים:

 • סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה
 • שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה

 

ניתן להוכיח את הידע הקודם בקורסים הנ”ל באחת מהדרכים הבאות:

 • בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים הכוללת שליחת סילבוס רלוונטי
 • קבלת ציון עובר בבחינת פטור המתקיימת באקדמית

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני במדעי מחשב (.M.Sc) 

תואר אקדמי ראשון במדעי המחשב של מוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון גמר 80 לפחות. בהחלטות לגבי קבלה יובאו בחשבון הישגים אקדמיים בלימודים לתואר הראשון, לצד ניסיון והישגים בעבודה בתחום. מועמדותם של מועמדים בעלי תואר ראשון בתחום אחר תועבר לבדיקתה של ועדת הקבלה לתואר שני.

 

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בלימודי משפחה (.M.A) 

 • תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום, בציון גמר של 80 לפחות
 • קורות חיים
 • ראיון אישי

 

דרישות קדם לתואר שני בלימודי משפחה
כחלק מתנאי הקבלה לתכנית הלימודים יש להציג ידע קודם בקורסים הבאים

 

התמחות בייעוץ פרטני למשפחות

 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא לפסיכופתולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא לסוציולוגיה

 

התמחות באיזון עבודה-משפחה

 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא לסוציולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה

 

ניתן להוכיח את הידע הקודם בקורסים הנ”ל באחת מהדרכים הבאות

 1. בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים.
 2. קבלת ציון עובר בבחינת פטור המתקיימת באקדמית.
 3. רישום לקורסים במסגרת סמסטר קיץ באקדמית וקבלת ציון עובר בבחינה הסופית.

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני מערכות מידע (.M.Sc)

 

ממוצע של 80 ומעלה בתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל”ג
באחד התארים: מערכות מידע, תעשייה וניהול, מדעי המחשב, כלכלה, ניהול, סטטיסטיקה, מתמטיקה, הוראת המדעים (מתמטיקה, מדעים, טכנולוגיה), הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות מידע, וכל תחומי ההנדסה והמדעים.

 

דיון ועדת קבלה
כל נתוני המועמדים יועברו לבדיקתה של ועדת הקבלה לתואר שני, ובהחלטה לגבי הקבלה יובאו בחשבון הישגים אקדמיים בלימודים לתואר ראשון, לצד נסיון והישגים בעבודה בתחום. במקרים מיוחדים יוזמנו מועמדים לראיון אישי.

 

המסמכים הנדרשים לרישום

 • אישור זכאות תואר ראשון
 • גליון ציונים סופי רשמי
 • קורות חיים מעודכנים

 

במקרים מסויימים יידרשו קורסי השלמה מתואר ראשון במערכות מידע.

הליך הרישום

הרישום הרגיל ללימודי שנה א’ לשנת הלימודים תשפ”ד (2024-2023) בתכניות לתואר שני, יחל ביום 18.12.2022 ויסתיים ביום 31.3.2023.
הרישום המאוחר ללימודים יפתח בתום הרישום הרגיל, ביום 1.4.2023, על בסיס מקום פנוי. בתקופת הרישום המאוחר המכללה רשאית לשנות את התנאים להגשת המועמדות.

 

רישום לאקדמית:

 • רישום במעמד פגישת ייעוץ בליווי יועצת הלימודים.
 • לרישום המקוון באתר האקדמית >>

 

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. תעודת בוגר תואר ראשון/אישור זכאות לתואר, גיליון ציונים רשמי. ניתן לשלוח העתק מקורי המסופק על ידי המוסד האקדמי בו למד המועמד או לאשר צילום במרכז ייעוץ ורישום עם הצגת התעודה המקורית. מועמדים הנמצאים בשנה האחרונה ללימודים לקבלת תואר בוגר מתבקשים לצרף גיליון ציונים עדכני.
 2. צילום תעודת זהות/תעודת עולה – יש לצרף צילום של הדף נושא התצלום והספח.
 3. קורות חיים.
 4. אישור בחינת GMAT. (לנרשמים לתואר שני במנהל עסקים בלבד)
 5. כל חומר העשוי לסייע בקבלה לתואר שני.

חומר הרישום חייב להגיע במלואו למרכז ייעוץ ורישום של האקדמית עד למועד סיום הרישום. רישום שלא יכלול את כל הפריטים הנדרשים או לא ימולא כהלכה, יגרום לעיכוב בהליך הרישום.

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית ילד/מבוגר:

 1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 2. א. ממוצע של 90 לפחות (89.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון 105 לפחות בבחינת המתא”ם.
  או:
  ב. ממוצע 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון בין 100-104 לפחות בבחינת המתא”ם.
  או:
  ג. ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ- 89   ולא נמוך מ-85.

 

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה במגמות הבאות: רפואית/ שיקומית/ חינוכית/ התפתחותית

 1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 2. א. ממוצע של 89 לפחות (88.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 90 לפחות בבחינת המתא”ם.
  או:
  ב. ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ- 89   ולא נמוך מ-85
  או:
  ג. ממוצע של 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 87 לפחות בבחינת המתא”ם. 

 

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית

 1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 1. א. ממוצע 87 (86.5) לפחות בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון 85 לפחות בבחינת המתא”ם.
  או:
  ב. ציון של  105 לפחות בבחינת המתא”ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ87 ולא נמוך מ-83 (82.5).
  או:
  ג. ממוצע של 92 (91.5) לפחות  בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה למועמדים עם ציון של 82 לפחות בבחינת המתא”ם.

 

לתשומת ליבכם:

 • מועמדים בעלי דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים לבחינת המתא”ם.
 • מועמדים ממדעי המוח מאונ’ בר אילן יכולים להגיש מועמדות כפוף לציון מתא”ם של 110.
 • האקדמית תתחשב בתוצאות מבחן GRE SUBJECT PSYCHOLOGY כתחליף לבחינת המתא”ם ממוצע 70% של כלל חלקי הבחינה כפוף לממוצע תואר ראשון 89 (למגמה הקלינית נדרש ממוצע תואר ראשון 90).
 • מועמדים בעלי תואר ראשון מחו”ל בפסיכולוגיה, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציג ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם/GRE כפי שמפורט דלעיל.
 • לא ניתן להגיש מועמדות ללא בחינת מתא”ם/GRE !
 • רשאים להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה באקדמית, סטודנטים אשר החלו את לימודי התואר השני בפסיכולוגיה במוסד אחר והשלימו לכל היותר סמסטר אחד מלימודיהם, זאת בכפוף להצגת גיליון ציונים רשמי.
 • יש אפשרות להירשם לשתי עדיפויות.
 • יש אפשרות להירשם  לשתי עדיפויות באותה המגמה במיקודים שונים: מיקוד ילדים ומיקוד מבוגרים (מלבד המגמה הקלינית).
 • אין אפשרות להירשם למגמה הקלינית בעדיפות השנייה.

 

תכנית השלמות בפסיכולוגיה:

 • מועמדים שסיימו את תכנית ההשלמות בפסיכולוגיה במוסד מוכר להשכלה גבוהה, מועמדותם תישקל הן על סמך הישגיהם בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה שנלמדו בלימודים אקדמיים קודמים והן על סמך הישגיהם בתכנית ההשלמות בכפוף לעמידה בתנאי הסף. כללים אלה חלים גם על בוגרי “חוג לאחר תואר” בפסיכולוגיה.
 • סטודנטים הלומדים בתכנית ההשלמות בפסיכולוגיה רשאים להגיש מועמדות לתואר שני בכפוף לעמידה בתנאי הסף ובנוסף, נדרשים להציג אישור ממזכירות סטודנטים של המוסד בו הם לומדים שהם אכן יסיימו את תכנית ההשלמות עד תחילת שנת הלימודים תשפ”ד.

הליך הרישום 

 • הרישום לסמסטר א’ שנת הלימודים תשפ”ד יתקיים בתקופה שבין 15.1.2023-28.2.2023

 

על מנת להירשם:

 • לרישום המקוון באתר האקדמית >>
 • את התשלום ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי ברישום המקוון באתר האקדמית (לא יתקבלו צ’קים או מזומן). דמי הרישום בסך 525 ₪ (כולל תשלום בסך 80 ש”ח עבור ערכת הרישום) אינם מוחזרים בשום מקרה. בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה שירשמו ללימודים במכללה יחויבו בתשלום אחד של דמי הרישום.

 

יש לצרף את המסמכים הבאים:
יש לכלול את כל הפריטים הבאים יחדיו (לא יתקבל רישום שאינו כולל את כל המסמכים המפורטים):

 1. תעודת בוגר תואר ראשון/אישור זכאות לתואר, גיליון ציונים רשמי ובנוסף יש להציג גיליון ציונים רשמי בו מופיע ממוצע קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בלבד. מועמדים אשר החלו את לימודיהם לתואר ראשון בפסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות במוסד אחד וסיימו את התואר במוסד אחר – יש להציג גיליון ציונים רשמי משני מוסדות הלימודים. ניתן לשלוח העתק מקורי המסופק ע”י המוסד האקדמי בו למד המועמד באמצעות דואר ישראל או לאשר צילום במרכז ייעוץ ורישום עם הצגת התעודה המקורית. מועמדים הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם לקראת קבלת תואר בוגר מתבקשים לצרף גיליון ציונים עדכני. קבלתם תהיה במעמד “סטודנט על תנאי”, עד להצגת אישור זכאות לתואר ראשון.

 

ניתן יהיה להעביר למרכז ייעוץ ורישום גיליון ציונים מעודכן לא יאוחר מתאריך 7.3.2023  גיליון ציונים שיגיע אחרי מועד זה לא יתקבל במרכז ייעוץ ורישום.

לתשומת ליבכם – גם מועמדים שמעוניינים להעביר גיליון ציונים מעודכן נדרשים להעביר יחד עם כל מסמכי הרישום גיליון ציונים רשמי בו מופיע ממוצע קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בלבד.

 1. צילום תעודת זהות/תעודת עולה – יש לצרף צילום של הדף נושא התצלום והספח.
 2. תמונת פספורט אחת – יש לצרף צילום תמונת פספורט.
 3. תיאור עצמי – מועמדים הנרשמים לשתי עדיפויות יש לצרף תיאור עצמי אחד. יש לנסח את המסמך באופן חופשי בהתאם להנחיות הבאות:
  תוכן: התיאור העצמי יכלול קורות חיים והתפתחות אישית ומקצועית, תיאור והבהרה של כוונות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר שני במגמה המבוקשת.
  מבנה טכני: עד שני עמודים בגודל A4  מודפסים, גופן ARIAL 12 ורווח של שורה וחצי.
  מועמדים שנרשמים למגמה הרפואית והנוירופסיכולוגיה שיקומית בעדיפות שניה, מתבקשים להוסיף בנוסף לתיאור העצמי כחצי עמוד בו יתארו את מידת העניין שלהם וזיקתם לתחום הפסיכולוגיה הרפואית או לנוירופסיכולוגיה שיקומית.
 1. צילום של תוצאת בחינת המתא”ם/GRE (בנוסף על העברת הציון ישירות מן המרכז הארצי לבחינות והערכה).
 2. שני טפסי “פרטי ממליץ/ממליצה” מלאים וחתומים ע”י הממליץ. להורדת טופס פרטי ממליץ
  לנרשמים למגמה ההתפתחותית בלבד יש לצרף שתי המלצות כתובות בלבד. להורדת טופס המלצה לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית בלבד

מועמדים שהגישו בשנים קודמות מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה נדרשים להציג את כל המסמכים הנדרשים מחדש.

כל המסמכים הנדרשים לרישום יועלו ע”י המועמד באמצעות המעקב האישי באתר האקדמית >> השלמת מסמכים חסרים

 

שימו לב: לא יתקבלו מסמכים לאחר התאריך- 28.2.2023  (למעט גיליון ציונים עדכני)

לנושאים נוספים כגון: משך הלימודים, בחינות, עבודה מעשית (פרקטיקום), עבודת גמר- ראה בתקנון הלימודים לתואר מוסמך וכן בתקנות תכנית הלימודים לתואר מוסמך בפסיכולוגיה. ידיעון תשפ”ג מופיע באתר האינטרנט. באחריותו של כל מועמד לקרוא את התקנון והתקנות לתואר מוסמך בפסיכולוגיה

ההרשמה בעיצומה