התכנית לתואר ראשון במדעי הסיעוד (.B.S.N) star icon

התנסויות קליניות

ההתנסות הקלינית מאפשרת יישום ידע קליני וחשיבה קריטית בניהול הטיפול בחולים ובני משפחותיהם, במסגרות טיפוליות שונות.
במהלך ההתנסות הסטודנטים ירכשו מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות בפיקוח מדריך\מדריכה קלינית, זאת בהתבסס על עקרונות ,סטנדרטים ונהלים מוסכמים ברמת שליטה המותאמת לכל שלב לימודי.

יש לחתום על טפסי האקרדיטציה עבור בתי החולים ולשלוח למייל nursing@mta.ac.il ולהגיע עם הטפסים החתומים ביום הראשון של ההתנסות. (יש לחתום באופן ידני או בחתימה דיגיטלית אין לחתום בהקלדה).

ההרשמה בעיצומה