תנאים להגשת מועמדות לתואר ראשון star icon

תנאי הגשת המועמדות לאקדמית תואמים ביסודם לתנאים הנהוגים באוניברסיטאות.

 • תעודת בגרות ישראלית קבילה או תעודה שוות ערך מחו”ל
 • בחינה פסיכומטרית
 • בחינת מיון באנגלית הכלולה בבחינה הפסיכומטרית
 • בחינת ידע בעברית (יע”ל) למועמדים לתואר ראשון (למעט תכנית הסבת אקדמאים לסיעוד).

 

האם אתם עומדים בתנאי הקבלה?
לקביעת פגישת ייעוץ אישית >>

החלטת הקבלה נקבעת על פי רמת ההישגים באחת מארבע החלופות:

 • הציון הממוצע בבחינת הבגרות, בכפוף לציון סף פסיכומטרי.
 • ציון הבחינה הפסיכומטרית, בכפוף לזכאות לתעודת בגרות.
 • “ציון משולב” המשקלל את ממוצע ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.
 • “ציון מתואם” המשקלל את ממוצע ציוני מכינה אוניברסיטאית עם ציון הבחינה הפסיכומטרית (גם מבוגרי מכינה נדרשת זכאות לתעודת בגרות).

 

חישוב ממוצע הבגרות וההנחיות לחישוב >>

 

על מנת להתקבל על המועמד להיות בעל תעודת בגרות קבילה לפי הפירוט בהמשך. רשאים להירשם לסמסטר א’ המתחיל באוקטובר גם מי שמשלימים בחינות חסרות או משפרים ציוני בגרות במועדי חורף וקיץ תשפ”ב. מועמדים אלה חייבים להמציא את אישור הזכאות ואת תוצאות הבחינה מייד עם קבלתם.

תעודת בגרות לפי מתכונת יחידות לימוד

ההרכב הנדרש של תעודת הבגרות

בחינות ב – 20 יחידות לימוד או יותר, הכוללות את מקצועות החובה: תנ”ך, הבעה עברית, ספרות, היסטוריה/תע”י, אזרחות, מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לפחות, בציון 55 לפחות (ראה דרישות מתמטיקה לתוכניות הלימודים) ואנגלית ברמה של 4 או 5 יחידות, בציון 55 לפחות. מי שנבחן בבחינות בגרות לעולים רשאי להמיר את הבחינה באנגלית, בבחינה בשפה אחרת ברמה של 4 יחידות או יותר, בציון 55 לפחות.

מועמדים בני 30 ומעלה, יכולים להגיש מועמדות ללא תעודת בגרות כפוף למכינה קדם אקדמית מאושרת טרם תחילת הלימודים האקדמיים ובהסתמך על תוצאות הבחינה הפסיכומטרית.

חובת ההשתתפות בבחינה חלה על כל המועמדים ללימודים באקדמית. תוצאת הבחינה הפסיכומטרית תקפה למשך 10 שנים ממועד הבחינה.

מועד הבחינה האחרון הקביל לרישום לסמסטר א’ של שנה”ל תשפ”ג (אוקטובר 2022) הוא יולי 2022, (על מנת לזרז את תהליך הרישום והקבלה מומלץ לגשת למועד אפריל 2022).

מועד הבחינה האחרון הקביל לרישום לסמסטר ב’ של שנה”ל תשפ”ג הוא דצמבר 2022.

למועמד שנבחן יותר מפעם אחת תילקח בחשבון התוצאה הגבוהה ביותר מבין התוצאות התקפות.

הציון המשולב משקלל את ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית:

חישוב הציון המשולב >

כל המועמדים חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית. הציון באנגלית תקף ל – 10 שנים עוקבות למועד הבחינה. למועמד בעל מספר ציונים באנגלית ייחשב הציון הגבוה מבין הציונים התקפים. לפיכך מומלץ למועמד להעביר לאקדמית את תוצאות כל הבחינות הפסיכומטריות שבהן נבחן.

מבחן המיון מסווג לחמש רמות: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א’, מתקדמים ב’ ופטור.

רמת האנגלית סולם הציונים בבחינת המיון באנגלית במבחן הפסיכומטרי
טרום בסיסי 84 ומטה
בסיסי 85-99
מתקדמים א’ 100-119
מתקדמים ב’ 120-133
פטור 134 ומעלה
 • על מנת להיות זכאי להתחיל בלימודי שנה א’, על המועמד להגיע לרמת “בסיסי” לפחות.
 • לתכנית הלימודים בביה”ס למדעי המחשב נדרש להגיע לרמת אנגלית “מתקדמים א” לפחות.
 • יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה השנייה ללימודים.

מועמד שסיים במוסד מוכר להשכלה גבוהה קורס אנגלית, המקנה לו רמה גבוהה מזו שקיבל בבחינה הפסיכומטרית, מתבקש להמציא אישור על כך למרכז ייעוץ ורישום לצורך בדיקת רמת האנגלית.

אפשרות נוספת להגיע לרמת האנגלית הנדרשת היא בחינת אמי”ר / אמיר”ם.

על מנת לשפר את ציון המיון באנגלית ניתן לגשת לבחינת אמי”ר, בחינת מיון באנגלית הנערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
בחינת אמיר”ם מתקיימת באקדמית. הרישום יתאפשר דרך אתר המכללה.
בחינת אמי”ר מתקיימת במוסדות להשכלה גבוהה. הרישום יתאפשר דרך האתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

בחינת אמי”ר / אמיר”ם הינה חובה למועמדים בעלי תואר ראשון מארצות שאינן דוברות אנגלית.

על המועמד לסמן בטופס הרישום לבחינה את המכללה האקדמית תל אביב-יפו כמוסד יעד להעברת הציון.

חתכי הקבלה לתכניות הלימודים לתואר ראשון
לשנת הלימודים תשפ”ג

בכפוף לעמידה בתנאי הסף של כל תכנית לימודים וקבלת הודעת קבלה רשמית ממרכז ייעוץ ורישום.

תכנית הלימודים ציון משולב טווח הוועדה בציון משולב
מדעי המחשב 650 600
כלכלה וניהול 610 580
מערכות מידע 610 580
פסיכולוגיה 670 625
סיעוד 550 וראיון אישי 515 וראיון אישי
מדע המדינה וסוציולוגיה 515 500
.B.A  במדע המדינה וסוציולוגיה מסלול ישיר ל- .M.B.A עם התמחות בניהול אימפקט 560 500

 

הגשת מועמדות חריגה: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10%.
טווחי ועדת הקבלה: הוועדה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות.

 • לתכניות הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב
  נדרש ציון 70 לפחות בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.
  ציון 90 לפחות בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד יועבר לדיון ועדת קבלה.
 • לתכניות הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול
  נדרש ציון 80 בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 55 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • לתכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע
  נדרש ציון 85 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 75 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • לתכניות הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה
  נדרש ציון 70 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 3 יחידות לימוד.

מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה השונה מעברית וגם שפת בחינת הבגרות שונה מעברית ידרשו להבחן בבחינת יע”ל ( בחינת ידע בעברית)

 1. מועמדים בעלי ציון 132 בבחינת היע”ל יהיו פטורים מלימודי העברית.
 2. לתחילת הלימודים נדרש ציון יע”ל 95 לפחות.
 3. מועמדים בעלי ציון יע”ל בין 95-115 ידרשו בשני קורסי עברית במהלך השנה הראשונה ללימודים (סמסטר א’+סמסטר ב’).
 4. מועמדים בעלי ציון יע”ל 116-131 ידרשו בקורס אחד במהלך סמסטר א’ של השנה הראשונה ללימודים.

מועמדים שסיימו בית -ספר תיכון בחו”ל יופנו בדרך כלל ללימודים במכינה קדם אקדמית.

לא יחויבו בלימודי מכינה:

 • מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו”ל השקולה לתעודת בגרות ישראלית (שקילות התעודה תיקבע ע”י האקדמית).
 • מועמדים שסיימו שנת לימודים מלאה במוסד להשכלה גבוהה (30 שעות סמסטריאליות לפחות).
 • בוגרי בתי ספר תיכוניים מארה”ב או מקנדה שסיימו לימודיהם בממוצע ( B – 3.0 לפחות) והשיגו לפחות 1200 נקודות במבחני ה – S.A.T. שנערכו עד מרץ 95 (כולל), או 1270 נקודות במבחני S.A.T שהתקיימו מאפריל 95 ואילך, או ציון 600 בבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי. מועמדים אלה יידרשו להוכיח ידיעה מספקת בעברית כתנאי לקבלתם (ראה סעיף “מבחן ידע בעברית-יע”ל). מועמדים בוגרי בתי ספר תיכון מארה”ב/קנדה נתוניהם יועברו לבדיקת דרישת לימודים במכינה קדם אקדמית.

 

מועמדים ישראליים שסיימו בתי ספר תיכונים בארה”ב או בקנדה ונבחנו בשלוש בחינות בגרויות ישראליות בהרכב הבא:

 • היקף כולל של 10 יחידות לימוד לפחות* בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 3 יחידות ובציון 55 לפחות (לתכניות הלימודים של בתי הספר: מדעי המחשב וכלכלה וניהול – ראה מידע בפרק “דרישות מתמטיקה”) בחינה אחת ברמת 4 יחידות* בחינות נוספות שכל אחת מהן ברמת 2 יחידות לפחות.
 • חישוב הממוצע ייעשה ע”י הוספת ה”בונוס” כמקובל בבגרות ישראלית מלאה, למעט מקצוע האנגלית בו לא יינתן “בונוס” למי שסיים תיכון בארץ דוברת אנגלית.
 • תשומת לב המועמדים מופנית לדרישות מתמטיקה לתוכניות הלימודים.

קבלתם של מסיימי מכינות קדם אקדמיות תישקל על סמך הציון הפסיכומטרי, ציון הגמר במכינה וממוצע ציוני הבגרות (לאחר השיפור במסגרת המכינה). מסיימי מכינות חייבים בזכאות לתעודת בגרות.

למועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה ולמדו במוסד אקדמי מוכר (בארץ או בחו”ל) יישקלו הישגיהם בלימודים האקדמיים הקודמים, אם נתקיימו התנאים הבאים:

 •  היקף הלימודים הוא 30 שעות סמסטריאליות לפחות.
 • ממוצע הציונים הוא 80 לפחות.
 • לא עברו למעלה מחמש שנים מתום הלימודים הקודמים.

תנאים אלה הם תנאי מינימום לשיקול, ולא בהכרח לקבלה.

 • מועמדים שלמדו לימודים אקדמיים בעבר ואינם עומדים בדרישות הקבלה הרגילות ומעוניינים כי קבלתם תישקל גם על בסיס הישגיהם בלימודים הקודמים, מתבקשים להמציא בעת הרשמתם גיליון ציונים רשמי המפרט את הקורסים שלמדו והציונים שקיבלו בהם, וכן סילבוסים של קורסים אלה.
 • האקדמית שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע על הישגי המועמד בלימודיו הקודמים, הן בשיקולי קבלתו והן בהחלטות הנוגעות לחובותיו האקדמיות כסטודנט.מועמדים בעלי תואר ראשון מארצות שאינן דוברות אנגלית חייבים בבחינת מיון באנגלית, בחינת אמי”ר / אמיר”ם.
banner