תנאים להגשת מועמדות לתואר ראשון star icon

תנאי הגשת המועמדות לאקדמית תואמים ביסודם לתנאים הנהוגים באוניברסיטאות.

 • תעודת בגרות ישראלית קבילה או תעודה שוות ערך מחו”ל
 • בחינה פסיכומטרית
 • בחינת מיון באנגלית הכלולה בבחינה הפסיכומטרית
 • בחינת ידע בעברית (יע”ל) למועמדים לתואר ראשון (למעט תכנית הסבת אקדמאים לסיעוד).

 

האם אתם עומדים בתנאי הקבלה?
לקביעת פגישת ייעוץ אישית >>

חתכי הקבלה לתכניות הלימודים לתואר ראשון
לשנת הלימודים תשפ”ד

בכפוף לעמידה בתנאי הסף של כל תכנית לימודים וקבלת הודעת קבלה רשמית ממרכז ייעוץ ורישום.

תכנית הלימודים
ציון משולב
טווח הוועדה בציון משולב
מדעי המחשב
650
600
כלכלה וניהול
610
580
מערכות מידע
610
580
פסיכולוגיה
630
620
סיעוד
550 וראיון אישי
515 וראיון אישי
פכ”מ* – פילוסופיה-כלכלה-מדע המדינה
610 וראיון אישי
580 וראיון אישי

 

*הענקת התואר מותנית באשור המועצה להשכלה גבוהה

הסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד
תנאי הסף להגשת מועמדות:
– בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בכל תחום בציון גמר של 78 לפחות
– ראיון אישי

הגשת מועמדות חריגה: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10%.
טווחי ועדת הקבלה: הוועדה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות.

החלטת הקבלה נקבעת על פי רמת ההישגים באחת מארבע החלופות:

 • הציון הממוצע בבחינת הבגרות, בכפוף לציון סף פסיכומטרי.
 • ציון הבחינה הפסיכומטרית, בכפוף לזכאות לתעודת בגרות.
 • “ציון משולב” המשקלל את ממוצע ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.
 • “ציון מתואם” המשקלל את ממוצע ציוני מכינה אוניברסיטאית עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.

 

חישוב ממוצע הבגרות וההנחיות לחישוב >>

 

על מנת להתקבל על המועמד להיות בעל תעודת בגרות קבילה לפי הפירוט בהמשך. רשאים להירשם לסמסטר א’ המתחיל באוקטובר גם מי שמשלימים בחינות חסרות או משפרים ציוני בגרות במועדי חורף וקיץ תשפ”ג. מועמדים אלה חייבים להמציא את אישור הזכאות ואת תוצאות הבחינה מייד עם קבלתם.

תעודת בגרות לפי מתכונת יחידות לימוד

ההרכב הנדרש של תעודת הבגרות

בחינות ב – 20 יחידות לימוד או יותר, הכוללות את מקצועות החובה: תנ”ך, הבעה עברית, ספרות, היסטוריה/תע”י, אזרחות, מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לפחות, בציון 55 לפחות (ראה דרישות מתמטיקה לתוכניות הלימודים) ואנגלית ברמה של 4 או 5 יחידות, בציון 55 לפחות. מי שנבחן בבחינות בגרות לעולים רשאי להמיר את הבחינה באנגלית, בבחינה בשפה אחרת ברמה של 4 יחידות או יותר, בציון 55 לפחות.

חובת ההשתתפות בבחינה חלה על כל המועמדים ללימודים באקדמית. תוצאת הבחינה הפסיכומטרית תקפה למשך 10 שנים ממועד הבחינה.

מועד הבחינה האחרון הקביל לרישום לסמסטר א’ של שנה”ל תשפ”ד (אוקטובר 2023) הוא יולי 2023, (על מנת לזרז את תהליך הרישום והקבלה מומלץ לגשת למועד אפריל 2023).

מועד הבחינה האחרון הקביל לרישום לסמסטר ב’ של שנה”ל תשפ”ד הוא דצמבר 2023.

למועמד שנבחן יותר מפעם אחת תילקח בחשבון התוצאה הגבוהה ביותר מבין התוצאות התקפות.

הציון המשולב משקלל את ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית:

חישוב הציון המשולב >

מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה השונה מעברית וגם שפת בחינת הבגרות שונה מעברית ידרשו להבחן בבחינת יע”ל ( בחינת ידע בעברית)

 1. מועמדים בעלי ציון 132 בבחינת היע”ל יהיו פטורים מלימודי העברית.
 2. לתחילת הלימודים נדרש ציון יע”ל 95 לפחות.
 3. מועמדים בעלי ציון יע”ל בין 95-115 ידרשו בשני קורסי עברית במהלך השנה הראשונה ללימודים (סמסטר א’+סמסטר ב’).
 4. מועמדים בעלי ציון יע”ל 116-131 ידרשו בקורס אחד במהלך סמסטר א’ של השנה הראשונה ללימודים.
 • לתכניות הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב
  נדרש ציון 70 לפחות בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.
  ציון 90 לפחות בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד יועבר לדיון ועדת קבלה.
 • לתכניות הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול
  נדרש ציון 80 בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 55 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • לתכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע
  נדרש ציון 85 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 75 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • לתכניות הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה
  נדרש ציון 70 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 3 יחידות לימוד.
 • לתכנית הלימודים לתואר ראשון בפכ”מ* – פילוסופיה-כלכלה-מדע המדינה
  נדרש ציון 80 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 60 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.

 

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

כל המועמדים חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית. הציון באנגלית תקף ל – 10 שנים עוקבות למועד הבחינה. למועמד בעל מספר ציונים באנגלית ייחשב הציון הגבוה מבין הציונים התקפים. לפיכך מומלץ למועמד להעביר לאקדמית את תוצאות כל הבחינות הפסיכומטריות שבהן נבחן.

מבחן המיון מסווג לחמש רמות: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א’, מתקדמים ב’ ופטור.

רמת האנגלית סולם הציונים בבחינת המיון באנגלית במבחן הפסיכומטרי
טרום בסיסי 84 ומטה
בסיסי 85-99
מתקדמים א’ 100-119
מתקדמים ב’ 120-133
פטור 134 ומעלה

 

 • על מנת להיות זכאי להתחיל בלימודי שנה א’, על המועמד להגיע לרמת “בסיסי” לפחות.
 • לתכנית הלימודים בביה”ס למדעי המחשב נדרש להגיע לרמת אנגלית “מתקדמים א” לפחות.
 • יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה השנייה ללימודים.

מועמד שסיים במוסד מוכר להשכלה גבוהה קורס אנגלית, המקנה לו רמה גבוהה מזו שקיבל בבחינה הפסיכומטרית, מתבקש להמציא אישור על כך למרכז ייעוץ ורישום לצורך בדיקת רמת האנגלית.

אפשרות נוספת להגיע לרמת האנגלית הנדרשת היא בחינת אמי”ר / אמיר”ם:

על מנת לשפר את ציון המיון באנגלית ניתן לגשת לבחינת אמי”ר / אמיר”ם, בחינת מיון באנגלית הנערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
בחינת אמי”ר / אמיר”ם מתקיימת במרכז הארצי לבחינות והערכה. לרישום באתר המרכז הארצי >>

בחינת אמי”ר / אמיר”ם הינה חובה למועמדים בעלי תואר ראשון מארצות שאינן דוברות אנגלית.

על המועמד לסמן בטופס הרישום לבחינה את המכללה האקדמית תל אביב-יפו כמוסד יעד להעברת הציון.

כל סטודנט ילמד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודיו לתואר בוגר. בדרישה זו יכולים להיכלל קורסי הכשרה ללמידת השפה, קורסים מתכנית הלימודים, קורסי העשרה, קורסים רוחביים  במכללה  בשפה האנגלית וכיו”ב.

מובהר כי שני הקורסים בשפה האנגלית יהיו שני  קורסי  הכשרה ללמידת השפה האנגלית או שני קורסי תוכן או קורס הכשרה וקורס תוכן, וזאת בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנט בכניסתו ללימודים. סטודנט שיידרש ע”י המכללה ללמוד שני קורסי הכשרה בשפה האנגלית, לא יידרש לקורסים נוספים באנגלית, כל עוד למד לפחות שני קורסים במסגרת זו.

קורסי התוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית יהיו קורסים אקדמיים הנכללים בתכנית הלימודים בה לומד הסטודנט ולפיכך יזכו בנ”ז לתואר וייכללו  בשכר הלימוד.

 

חובת לימוד קורסי אנגלית

 

 • סטודנט/ית עם רמת פטור באנגלית
  נדרש/ת  ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיו לתואר (כולל קורסים כלליים)
 • סטודנט/ית עם רמת מתקדמים ב’ באנגלית
  נדרש/ת ללמוד קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב’ + וקורס תוכן  אחד באנגלית במסגרת תכנית הלימודים לתואר  (כולל קורסים כלליים)
 • סטודנט/ית עם רמת מתקדמים א’ באנגלית נדרש/ת  ללמוד קורס אנגלית מתקדמים א’ ולאחריו קורס אנגלית מתקדמים ב’. אינו נדרש/ת  ללמוד קורס/י תוכן באנגלית
 • סטודנט/ית עם רמת בסיסי באנגלית
  נדרש ללמוד קורס אנגלית ברמה בסיסית ולאחריו קורס אנגלית מתקדמים א’ ולאחריו קורס אנגלית מתקדמים ב’. אינו נדרש/ת ללמוד קורס תוכן באנגלית

 

*בהתאם  להחלטת המועצה להשכלה גבוהה

לא עומדים בחתכי הקבלה?
האקדמית מציעה את המכינות הבאות:

 

“הדרך אל התואר” לתואר ראשון – המכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית

מסלול ריאלי למערכות מידע ולכלכלה וניהול

מסלול ריאלי כלכלה וניהול עם מתמטיקה מוגברת

מסלול הומני פסיכולוגיה

מסלול הומני דו-חוגי במדע המדינה וסוציולוגיה

 

“המכינה לעתיד” לתואר ראשון לחברה הערבית

מסלול מדעים

מסלול מדעי החברה

מועמדים שסיימו בית -ספר תיכון בחו”ל יופנו בדרך כלל ללימודים במכינה קדם אקדמית.

לא יחויבו בלימודי מכינה:

 • מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו”ל השקולה לתעודת בגרות ישראלית (שקילות התעודה תיקבע ע”י האקדמית).
 • מועמדים שסיימו שנת לימודים מלאה במוסד להשכלה גבוהה (30 שעות סמסטריאליות לפחות).

מועמדים ישראליים שסיימו בתי ספר תיכונים בארה”ב או בקנדה ונבחנו בשלוש בחינות בגרויות ישראליות בהרכב הבא:

 • היקף כולל של 10 יחידות לימוד לפחות* בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 3 יחידות ובציון 55 לפחות (לתכניות הלימודים של בתי הספר: מדעי המחשב וכלכלה וניהול – ראה מידע בפרק “דרישות מתמטיקה”) בחינה אחת ברמת 4 יחידות* בחינות נוספות שכל אחת מהן ברמת 2 יחידות לפחות.
 • חישוב הממוצע ייעשה ע”י הוספת ה”בונוס” כמקובל בבגרות ישראלית מלאה, למעט מקצוע האנגלית בו לא יינתן “בונוס” למי שסיים תיכון בארץ דוברת אנגלית.
 • תשומת לב המועמדים מופנית לדרישות מתמטיקה לתוכניות הלימודים.

קבלתם של מסיימי מכינות קדם אקדמיות תישקל על סמך הציון הפסיכומטרי, ציון הגמר במכינה וממוצע ציוני הבגרות (לאחר השיפור במסגרת המכינה).

מועמדים בני 30 ומעלה, יכולים להגיש מועמדות ללא תעודת בגרות כפוף למכינה קדם אקדמית מאושרת טרם תחילת הלימודים האקדמיים ובהסתמך על תוצאות הבחינה הפסיכומטרית.

למועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה ולמדו במוסד אקדמי מוכר (בארץ או בחו”ל) יישקלו הישגיהם בלימודים האקדמיים הקודמים, אם נתקיימו התנאים הבאים:

 •  היקף הלימודים הוא 30 נקודות זכות לפחות.
 • ממוצע הציונים הוא 80 לפחות.
 • לא עברו למעלה מחמש שנים מתום הלימודים הקודמים.

תנאים אלה הם תנאי מינימום לשיקול, ולא בהכרח לקבלה.

 • מועמדים שלמדו לימודים אקדמיים בעבר ואינם עומדים בדרישות הקבלה הרגילות ומעוניינים כי קבלתם תישקל גם על בסיס הישגיהם בלימודים הקודמים, מתבקשים להמציא בעת הרשמתם גיליון ציונים רשמי המפרט את הקורסים שלמדו והציונים שקיבלו בהם, וכן סילבוסים של קורסים אלה.
 • האקדמית שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע על הישגי המועמד בלימודיו הקודמים, הן בשיקולי קבלתו והן בהחלטות הנוגעות לחובותיו האקדמיות כסטודנט.מועמדים בעלי תואר ראשון מארצות שאינן דוברות אנגלית חייבים בבחינת מיון באנגלית, בחינת אמי”ר / אמיר”ם.
banner