יחידת המחקר

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה שם לו למטרה לקדם את החיבור בין העולם המחקרי והפרקטיקה בתחום, סוגיה העומדת במרכז סדר יומה של הפסיכותרפיה בת זמננו.

יחידת המחקר עוסקת בביצוע מחקרי תהליך תוצאה על המיומנויות הטיפוליות והשפעתן על תוצאות הטיפול והשתפרות המטופל בשלבים שונים שלו ובהתאם למשתני המטופל.

יחידת המחקר תעסוק בתחומי המחקר הבאים:

  • חשיפה עצמית של המטפל
  • מיפוי מיומנויות טיפוליות והקשר בינן לבין תוצאות הטיפול
  • הקשר בין סנכרון מטפל-מטופל ותוצאות הטיפול
  • גורמים המשפיעים על הקשר בין השיפור הסימפטומטי לבין החוויה הסובייקטיבית של שיפור במצוקה
  • פרוייקטים מחקריים בשיתוף פעולה
  • בסיס הנתונים של יחידת המחקר
ההרשמה לקראת סיום

6086*

mirsham@mta.ac.il

ותמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin