מלגות הצטיינות לבעלי נתוני קבלה גבוהים

מצטיינים הצטרפו אלינו!
טקס מצטייני דקן, ביה”ס מדעי המחשב

תכניות הלימודים של בית הספר למדעי המחשב

האקדמית מעניקה מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים תש״פ למתקבלים לשנה א’ בעלי ציון משולב 710 לפחות, ששנת הלימודים תש״פ היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

תכנית הלימודים מערכות מידע

האקדמית מעניקה מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים ​תש״פ למתקבלים לשנה א’ בעלי ציון משולב 680 לפחות, ששנת הלימודים תש״פ היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

תכנית הלימודים כלכלה וניהול

האקדמית מעניקה מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים ​תש״פ למתקבלים לשנה א’ בעלי ציון משולב 650 לפחות, ששנת הלימודים תש״פ היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר לימוד יסודי לתואר ראשון למתקבלים לשנה א’ בעלי ציון משולב גבוה, ששנת הלימודים תש״פ היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.​

בית הספר

ציון משולב

ממשל וחברה 630 ומעלה
מדעי ההתנהגות 700 ומעלה
סיעוד 660 ומעלה

 

banner