שאלות נפוצות לרישום לתואר שני בפסיכולוגיה (.M.A) star icon

אנו שמחים על החלטתך להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה באקדמית תל-אביב-יפו.
לצורך הגשת המועמדות יש לוודא עמידה בדרישות הסף להגשת המועמדות >>

תאריכי רישום לתואר שני בפסיכולוגיה
הרישום לשנת הלימודים תשפ”ד יתקיים בין התאריכים 15.1.23-28.2.23
החל מיום ראשון 15.1.23 ניתן יהיה להירשם ברישום המקוון >>

 • יום פתוח לתואר שני בפסיכולוגיה יתקיים בקמפוס האקדמית בתאריך 11.1.2023 יום רביעי בשעה 17:30
 • מועד אחרון לעדכון גיליון ציונים עדכני – 7.3.2023
 • ראיונות יתקיימו בחודשים – מרץ, אפריל, מאי, יוני 2023
 • פרסום החלטות – 2.7.2023

יש לכלול את כל הפריטים הבאים יחדיו (לא יתקבל רישום שאינו כולל את כל המסמכים המפורטים)

 • תעודת בוגר תואר ראשון/אישור זכאות לתואר, גיליון ציונים רשמי ובנוסף יש להציג גיליון ציונים רשמי בו מופיע ממוצע קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בלבד. מועמדים אשר החלו את לימודיהם לתואר ראשון בפסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות במוסד אחד וסיימו את התואר במוסד אחר – יש להציג גיליון ציונים רשמי משני מוסדות הלימודים.
 • צילום תעודת זהות/תעודת עולה – יש לצרף צילום של הדף נושא התצלום והספח.
 • תמונת פספורט אחת – יש לצרף צילום תמונת פספורט לצרכים טכניים בלבד.
 • תיאור עצמי – מועמדים הנרשמים לשתי עדיפויות יש לצרף תיאור עצמי אחד.
  יש לנסח את המסמך באופן חופשי בהתאם להנחיות הבאות:תוכן: התיאור העצמי יכלול קורות חיים והתפתחות אישית ומקצועית, תיאור והבהרה של כוונות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר שני במגמה המבוקשת.מבנה טכני: עד שני עמודים בגודל A4 מודפסים, גופן ARIAL 12 ורווח של שורה וחצי.

 

מועמדים שנרשמים למגמה הרפואית והנוירופסיכולוגיה שיקומית בעדיפות שניה, מתבקשים להוסיף בנוסף לתיאור העצמי כחצי עמוד בו יתארו את מידת העניין שלהם וזיקתם לתחום הפסיכולוגיה הרפואית או לנוירופסיכולוגיה שיקומית.

 

 • צילום של תוצאת בחינת המתאם / GRE בנוסף על העברת הציון ישירות מן המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • שני טפסיפרטי ממליץ/ממליצהמלאים וחתומים ע”י הממליץ >> להורדת הטופסלמגישי מועמדות למגמה ההתפחותית נדרש שתי המלצות כתובות >> להורדת הטופס

 

כל המסמכים הנדרשים לרישום יועלו על ידי המועמד באמצעות המעקב האישי באתר האקדמית:

מעקב אישי >> השלמת מסמכים חסרים

 

מועמדים שהגישו בשנים קודמות מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה נדרשים להציג את כל המסמכים הנדרשים מחדש.

כניסה למעקב האישי >>

שם משתמש (מס’ ת”ז)
סיסמא (מס’ נייד וסיסמא זמנית תשלח לנייד)

 

עקב ריבוי הגשת מועמדויות יש להתאזר בסבלנות ולהתעדכן בסטטוס המועמדות במעקב האישי

ניתן להטעין מסמכים לאחר הרישום, ע”י כניסה למעקב אישי ובתוכו יש לבחור >> השלמת מסמכים חסרים.

במידה והנך מעוניין.ת להחליף / לעדכן תיאור עצמי ניתן להטעינו בשנית באופן מקוון במערכת.

במידה והנך מעוניין.ת להחליף / לעדכן כל מסמך אחר יש לשלוח את המסמך העדכני לכתובת מייל mirsham@mta.ac.il

לתשומת ליבך – עדכון המסמכים ע”י מרכז ייעוץ ורישום אורך זמן ואינו מתעדכן מידית עקב ריבוי מסמכם והגשת מועמדויות.

נדרש לצרף לכל מסמכי הרישום שני טפסי פרטי ממליץ. במהלך המיונים, ובמידת הצורך, אנו פונים ישירות לממליצים לקבלת המלצתם.

לנרשמים למגמה ההתפתחותית בלבד יש לצרף, שתי המלצות כתובות ולא טפסי פרטי ממליץ.

להורדת טפסי פרטי הממליץ >>

ניתן להגיש מועמדות לשתי עדיפויות. אין אפשרות להירשם למגמה הקלינית בעדיפות שנייה.
במידה וסימנת שתי עדיפויות, מועמדותך מועברת בנפרד לשתי המגמות השונות.

תהליך הזימון לראיונות מתקיימים במהלך חודשים מרץ-יוני. לא ניתן לדעת מראש באם תזומן/י, ומתי. במידה ובמהלך תקופה זו הנך שוהה בחו”ל, יש לשלוח מייל עם שם מלא, מספר תעודת זהות ותאריכי ההיעדרות למייל של מינהלת בית הספר למדעי ההתנהגות בכתובת: bevma@mta.ac.il

עליך לבקש מהמוסד האקדמי בו למדת גיליון ציונים מופרד ובו פירוט כל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה (קורסי סטטיסטיקה ושיטות מחקר) וממוצע הקורסים הללו בנפרד.

ניתן לצרף גיליון ציונים כללי הכולל ממוצע מופרד של קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה.

המועמדים הנרשמים לשתי עדיפויות יש לצרף תיאור עצמי אחד. יש לנסח את המסמך באופן חופשי בהתאם להנחיות הבאות:

* תוכן: התיאור העצמי יכלול קורות חיים והתפתחות אישית ומקצועית, תיאור והבהרה של כוונות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר שני במגמה המבוקשת.

*מבנה טכני: עד שני עמודים בגודל A4  מודפסים, גופן ARIAL  12 ורווח של שורה וחצי.

מועמדים שנרשמים למגמה הרפואית והנוירופסיכולוגיה שיקומית בעדיפות שניה, מתבקשים להוסיף בנוסף לתיאור העצמי, כחצי עמוד בו יתארו את מידת העניין שלהם וזיקתם לתחום הפסיכולוגיה הרפואית או לנוירופסיכולוגיה שיקומית.

ניתן לשנות את העדיפויות עד לתאריך 28.2.2023 בלבד (תאריך תום הרישום).

banner