מלגת סיוע כלכלי star icon

מלגת סיוע כלכלי

הזכאות למלגת סיוע כלכלי מוענקת על בסיס המצב הסוציו-אקונומי של הסטודנט, באופן יחסי לשאר המבקשים ובהתאם לתקציב המלגות שנקבע לאותה שנה אקדמית. מצבו הסוציו-אקונומי של הסטודנט נבחן על פי מידת המאמץ שעושה הסטודנט למחייתו ומצבה הכלכלי של משפחתו (סטודנט שעובד אינו פוגע בזכאותו למלגה).
מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות מחשב ודפדפן Chrome (לא באמצעות הטלפון הנייד).

הגשת הבקשה תתאפשר בין התאריכים 01/8/23 – 24/10/23; התשובות תפורסמנה במהלך חודש ינואר 2024

סטודנטיות וסטודנטים שמתחילים את לימודיהם בסמסטר ב’ (אביב) תשפ”ג יוכלו להגיש בקשה למלגה בין התאריכים 14/2/23 – 7/3/23; התשובות תפורסמנה בחודש אפריל 2023.

המלגה מיועדת לסטודנטיות וסטודנטים במסגרת תואר ראשון או שני.

למתחילי סמסטר א’ נדרש היקף לימודים בשנה זו של לפחות 30 נקודת זכות לתואר ראשון (27 נקודות זכות ללומדים בתוכנית מעוף). למתחילי סמסטר ב’ נדרש היקף לימודים של לפחות 27 נקודות זכות (20 נקודות זכות ללומדים בתכנית מעוף). בתואר שני נדרש היקף של 18 נקודות זכות במהלך שנת הלימודים.

לצורך זה ייחשבו רק נקודות זכות בהן מילא הסטודנט את מטלת הסיום בקורס – בחינה או עבודה. לסטודנט לתואר ראשון ייחשבו במכסה זו 4 שעות לימוד שבועיות בקורסי אנגלית ברמת מתקדמים א’ וברמת מתקדמים ב’, או 6 שעות שבועיות בקורסי אנגלית ברמה טרום בסיסי וברמת בסיסי, בהם הושג ציון עובר.

  • סטודנט שלימודיו ממומנים ע”י גורם חיצוני, מוסד ציבורי או ע”י מעביד בסך 80% ומעלה משכר הלימוד היסודי (הלוואות, מענקי משרד החינוך ומענקי מנהל הסטודנטים אינם נחשבים כמימון ע”י גורם חיצוני).
  • סטודנט שויתר על זכאותו לשירותי רווחה לשנת הלימודים תשפ”ג.
  • סטודנט רווק ללא ילדים, בעל דירה וגילו נמוך מ- 40.
  • סטודנט בעל רכב משנת ייצור 2017 ואילך (למעט מקרה נכות).
  • סטודנט שלומד בתוכנית שלא לקראת תואר.
  • סטודנט שעבר את מספר שנות התקן לתואר.
  • תנאי הכרחי לבדיקת הבקשה הינו צירוף כל הטפסים והאישורים שמצוינים בטופס המקוון. בקשה שלא צורפו לה כל הטפסים והאישורים הרלוונטיים, לא תיבדק ולא תובא להמשך דיון (אין לשלוח מסמכים בנפרד מטופס הבקשה המקוון).
  • במהלך מילוי הטופס ניתן לנווט בין המסכים השונים, לענות על שאלות, לצרף קבצים וכיוצ”ב. בכל רגע נתון ישנה אפשרות לשמור את טופס הבקשה ולהמשיך במילוי הטופס במועד מאוחר יותר. הגשת הבקשה באופן סופי תעשה באמצעות לחצן “הגשת הבקשה”.

לרשימת המסמכים יש ללחוץ כאן.

אם במהלך מילוי הטופס לא נדרשת לצרף מסמך מסוים המפורט להלן, הרי שאין צורך בכך.

צרו קשר

סטודנטים/ות ותלמידי/ות מכינות – יש לפתוח פנייה באמצעות מערכת המידע-נט – לחצו כאן.

תלמידי/ות מכינות, מועמדים/ות ללימודים וכל שאר הגורמים – ניתן לשלוח הודעת דוא”ל לכתובת dean@mta.ac.il.

מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו גם בטלפון 03-6803329 / 03-6803348 או לבקר אותנו במשרדינו בבניין פומנטו (בניין 1, קומת קרקע).

ההרשמה בעיצומה