מלגת נתוני קבלה גבוהים star icon

המכללה האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת למתקבלים לשנה א’ בעלי ציון משולב גבוה.

ביה”ס למדעי המחשב / תכנית מערכות מידע / תכנית כלכלה וניהול

תוענק מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים תש״פ למתקבלים לשנה א’ בעלי ציון משולב כמפורט בטבלה שלהלן, ששנת הלימודים תש״פ היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

בי”ס / תכנית  ציון משולב

מדעי המחשב  710 ומעלה

מערכות מידע  680 ומעלה

כלכלה וניהול  650 ומעלה

ביה”ס למדעי ההתנהגות / ביה”ס לסיעוד / ביה”ס לממשל וחברה

תוענק מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר הלימוד היסודי לתואר ראשון למתקבלים לשנה א’ בעלי ציון משולב גבוה כמפורט בטבלה שלהלן, ששנת הלימודים תש״פ היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

בי”ס / תכנית  ציון משולב

מדעי ההתנהגות  700 ומעלה

סיעוד    660 ומעלה

ממשל וחברה  630 ומעלה

צרו קשר

דיקנט הסטודנטים | רכזת מלגות ומעונות
טלפון – 03-6803348
דוא”ל – dorms-mta@mta.ac.il
קבלת קהל (בתיאום מראש) – בניין ווסטון, קומה 3, חדר 318

מפגש פתוח מדע המדינה וסוציולוגיה

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin