מלגת נתוני קבלה גבוהים star icon

המכללה האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת למתקבלים לשנה א’ בעלי ציון משולב גבוה.

ביה”ס למדעי המחשב / תכנית מערכות מידע / תכנית כלכלה וניהול

תוענק מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים תשפ”ב למתקבלים לשנה א’ בעלי ציון משולב כמפורט בטבלה שלהלן, ששנת הלימודים תשפ”ב היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

בי”ס / תכנית  ציון משולב

מדעי המחשב  710 ומעלה

מערכות מידע  680 ומעלה

כלכלה וניהול  650 ומעלה

ביה”ס למדעי ההתנהגות / ביה”ס לסיעוד / ביה”ס לממשל וחברה

תוענק מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר הלימוד היסודי לתואר ראשון למתקבלים לשנה א’ בעלי ציון משולב גבוה כמפורט בטבלה שלהלן, ששנת הלימודים תשפ”ב היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

בי”ס / תכנית  ציון משולב

מדעי ההתנהגות  700 ומעלה

סיעוד  660 ומעלה

דו-חוגי מדע המדינה וסוציולוגיה  630 ומעלה

  • מימוש המלגה בכפוף לעמידה בתקנות.

צרו קשר

דיקנט הסטודנטים | רכזת מלגות ומעונות
טלפון – 03-6803348
דוא”ל – dorms-mta@mta.ac.il
קבלת קהל (בתיאום מראש) – בניין ווסטון, קומה 3, חדר 318

אל תפספסו! ההרשמה לקראת סיום