מלגת דיור star icon

עיריית תל אביב-יפו וקרן תל אביב לפיתוח בשיתוף המכללה האקדמית של ת”א יפו, מעניקות לסטודנטים שישכרו דירות בשכונות נבחרות בדרום ת”א ויפו, ויבצעו פעילות חברתית בהיקף של 100 שעות שנתי, מלגה בגובה של עד 9,600 ש”ח.

לתשומת ליבכם, מעונות הסטודנטים אינם משתתפים בפרויקט מלגת הדיור

 1. סטודנט מן המניין במכללה האקדמית ת”א-יפו הלומד בהיקף של לפחות 70% מתכנית הלימודים.
 2. עדכון כתובת המגורים בתעודת הזהות לכתובת הרלוונטית לפרויקט.
 3. חוזה שכירות חתום לתקופה של שנה לפחות, עם אופציה לשנה נוספת הכוללת הגבלה במחיר השכירות עד 5%.
 4. מסמך המוכיח כי הסטודנט רשום בארנונה בנכס האמור.
 5. המלגה תינתן לכל היותר לשלושה סטודנטים המתגוררים בנכס האמור.
 6. התחייבות לביצוע פעילות מעורבות חברתית, בהיקף של מינימום 100 שעות שנתיות, בתיאום עם היחידה לקשרי אקדמיה-קהילה באקדמית.
 7. חתימה על כתב הסכמה, לפיו העיריה או מי מטעמה, רשאית לבדוק את המשך זכאות הסטודנט לקבלת המלגה, ע”י ביקורי פתע בנכס על מנת לוודא שהסטודנט אכן מתגורר בנכס האמור.
 1. מילוי טופס הרשמה לפעילות חברתית במרכז לקשרי אקדמיה קהילה >>
 2. **לסטודנטים ממשיכים תינתן עדיפות בבחירת הארגון החברתי בו ירצו להשתלב. יש לציין זאת בטופס ההרשמה.
 3. הפנית הסטודנט.ית  לתכנית/ ארגון- הודעה תשלח למייל הסטודנט/ית בהתאם להעדפת הסטודנט/ית ולפי שיקולי המכללה.

אי עמידה באחד או יותר מהקריטריונים לקבלת המלגה, כמפורט לעיל.

 1. סטודנט שלא יבצע את שעות הפעילות כנדרש לא יהיה זכאי לקבלת המלגה.
 2. סטודנט שיפסיק להתגורר בדירה שאושרה במסגרת המלגה ולא יעבור לדירה אחרת באחד מהרחובות המוגדרים בפרויקט ו/או יפסיק בפעילות החברתית תבוטל זכאותו למלגת דיור בהתאם למועד בו זו בוטלה.
 3. המכללה רשאית לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהסטודנט לא יעמוד באחד מהקריטריונים הנ”ל או יפסיק את לימודיו במכללה בין מיוזמתו ובין מיוזמת המכללה. כמו-כן, תבוטל המלגה אם יתברר כי ניתנה על סמך מתן מידע כוזב.

המרכז לקשרי אקדמיה – שאלות הקשורות לפעילות החברתית
טלפון: 03-6803321

banner