ד"ר ליאור קמה

מרצה, בית הספר למדעי המחשב

נושאי מחקר

קומבינטוריקה, אלגוריתמים גרפים, חסמים תחתונים, למידת מכונה

 

נושאי הוראה

תאוריה של מדעי המחשב, היסודות המתמטיים של מדע המחשב

ההרשמה בעיצומה