ד"ר מור פרי

מרצה, בית הספר למדעי המחשב

נושאי מחקר

אלגוריתמים מבוזרים, אלגוריתמי רשת, תורת הגרפיםונסיסטנטיות

 

נושאי הוראה

מבני נתונים, סיבוכיות, מבוא לתקשורת מחשבים

banner