ד"ר יצחק אביב

מרצה בבית הספר למערכות מידע
ההרשמה בעיצומה