פרופ' אדם צ'פמן

מרצה, בית הספר למדעי המחשב

נושאי מחקר

אלגברות מרכזיות פשוטות, תבניות ריבועיות

 

נושאי הוראה

חדו”א, אלגברה לינארית

banner