ד

ד"ר עדי שגיא

מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות

קורסים

תאוריות של אישיות א' ו ב'
פסיכולוגיה חברתית א' ו ב'
קבלת החלטות וחשיבה ביקורתית
לא רציונלי - לא במקרה
מבוא לקבלת החלטות
קבלת החלטות ורגשות
קבלת החלטות וחופש בחירה
עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה
סדנת עבודת גמר
ההרשמה בעיצומה