ד''ר עדי שרייבמן

פרופ' עדי שרייבמן

ראש ההתמחות במדע הנתונים – Data Science, בית הספר למדעי המחשב

קורסים

מבוא למדעי המחשב
אלגברה לינארית 1
מבני נתונים
סיבוכיות תקשורת
עצי הכרעה ומודלים אחרים של חישוב
סמינר בלמידה חישובית
ההרשמה בעיצומה