מר אמיר פייגנבוים

מר אמיר פייגנבוים

מנהל מערכות מידע וממונה על יישום חוק חופש המידע
ההרשמה לקראת סיום

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin