אמיר קירש

מר אמיר קירש

מרצה, בית הספר למדעי המחשב

קורסים

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C
כלים ושיטות מודרניות ללימוד תכנות לנוער
סדנא: אינטרנט
סדנא: יצירת מוצר תוכנה
סדנא: הנדסת תוכנה
סדנה: יישומי רשת
פרוייקט במסגרת הסדנא
banner