יו

מר אריק שטיינברג

יו"ר חבר הנאמנים

אודות

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האקדמית ובמסגרת סמכויותיו עפ"י התקנון הכללי נמנים בחירת יו"ר חבר נאמנים, ועד מנהל ויו"ר ועד מנהל, בחירת נשיא המכללה וסגניו, בחירת מבקר, ועדת ביקורת וקביעת סמכויותיהם, פיקוח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של המכללה, אישור התוכניות והתקציבים הרב שנתיים לפיתוח המכללה. התקנת תקנות משנה לעבודת המועצה האקדמית והועדה האקדמית, הקמת ועדות קבע אד הוק וקביעת סמכויותיהן. מינוי רו"ח וקביעת שכרו, אישור מאזן העמותה, תיקונים לתקנון העמותה, החלטה על השימוש בנכסי העמותה ורכושה בתהליכי פירוק.

יו"ר חבר הנאמנים יבחר מתוך חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים. בסיומה יוכל הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת. סה"כ תשע שנים.
יו"ר חבר הנאמנים יוכל, במידת הצורך, למנות לו סגנים, באישור חבר הנאמנים.
מר אריק שטיינברג היא בעברו יו"ר דירקטוריון פסגות בית השקעות בע"מ, וחברות נוספות בקבוצת פסגות, ואחראי לאסטרטגיה העסקית של קבוצת פסגות. שימש כיו"ר מטעם קרן "York Capital" לאחר שהוביל את רכישת פסגות מידי בנק לאומי (בעקבות רפורמת בכר) ועד למכירה ל Apax. בנוסף שימש דירקטור בבורסה לני"ע בתל אביב.
באנר הרשמה לשנת הלימודים הבאה

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin