לוגו רקע לבן

ד"ר עתליה תובל

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו
מנהיגות בארגונים
מבוא להתנהגות ארגונית
banner