לוגו רקע לבן

ד"ר אבירם מילין

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

מיקרוביולוגיה
ביולוגיה של התא
מבוא לאימונולוגיה
וירולוגיה
מיקרוביולוגיה, וירולוגיה רפואית
גנטיקה ואמבריולוגיה
מבוא לאפידמיולוגיה
ההרשמה בעיצומה