לוגו רקע לבן

ד"ר בנימין לוי

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

שיטות מחקר 1 ו 2
מבוא לסטטיסטיקה
מבוא לפסיכולוגיה
ההרשמה בעיצומה