מיכל טליתמן

גב' מיכל טליתמן

לימודי סטטיסטיקה

קורסים

תגבור- מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
תגבור- הסקה סטטיסטית
מבוא להסתברות
ההרשמה בעיצומה