בועז כהן

ד"ר בועז כהן

מרצה, בית הספר למדעי המחשב

קורסים

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1, 2
אלגברה לינארית 1
מתמטיקה בדידה
קריאה מודרכת במתמטיקה
ההרשמה בעיצומה