ד"ר בוריס קנצפולסקי

מרצה בבית הספר למערכות מידע

קורסים

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
ניהול אסטרטגי של מוצר דיגיטלי
פיתוח עסקי אג’ילי
מדיניות הסייבר בארגון
שיטות מחקר ותכנון ניסויים
למידה מעשית

ההרשמה בעיצומה