לוגו רקע לבן

ד"ר חמי גוטליבובסקי

מרצה, בית הספר לניהול וכלכלה

תחום התמחות

כלכלת עבודה, אקונומטריקה, ארגון תעשייתי, דיני חוזים

ההרשמה בעיצומה