ד

ד"ר דפנה ברגרבסט-אגסי

מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות

קורסים

תגבור בקוגניטיבית ב'
פסיכולוגיה קוגנטיבית-תפיסה א' ו ב'
שיטות מחקר
המודעות מנקודת ראות קוגניטיבית ונוירופסי
המודעות בראי המחקר הנוירוקוגניטיבי
קשב, זיכרון ומודעות
עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה
סדנת עבודת גמר
התפתחות קוג' נורמטיבית מינקות עד התבגרות
banner