דניאל לוי

פרופ' דני לוי

מרצה, בית הספר למדעי המחשב

קורסים

אלגברה לינארית 1
מתמטיקה בדידה
מבוא לתורת החבורות
מבוא לתורת המספרים
מטעמים מתמטיים
עבודת גמר
יום פתוח וירטואלי - חמישי 30.3 בשעה 17:30