דניאל אריאל

מר דניאל אריאל

מרצה, בית הספר לניהול וכלכלה

קורסים

תגבור- מבוא למיקרו כלכלה
תגבור- חשבונאות א'
תגבור- תורת המחירים א'
מבוא למיקרו כלכלה
תורת המחירים ב', ג'
יסודות המימון
banner