מר דני קוצוק

מר דני קוצוק

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

כתיבה מדעית
כלכלת בריאות והשפעת התחלואה
קידום בריאות
איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות
ניהול ארגוני שירות וטיפול בפרט ובקבוצה
שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול
banner