לוגו רקע לבן

מר דוד וילהלם

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

כתיבה מדעית
שיטות מחקר 1 ו 2
מבוא לסטטיסטיקה
כלכלת בריאות והשפעת התחלואה
ניהול ארגוני שרות וטיפול בפרט ובקבוצה
ניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית
מבוא להתנהגות ארגונית
ניהול ארגוני שירות וטיפול בפרט ובקבוצה
ההרשמה בעיצומה