פרופ' עינת חיים

מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות

תחום התמחות

psychobiology and neuropsychopharmacology.  Specifically I research the underlying biology of affective disorders in the context of developing novel treatments.  Most of my work is with specific animal models for these disorders combined with biochemical and molecular methods

ההרשמה בעיצומה