לוגו רקע לבן

ד"ר אסתר בהט

מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד

קורסים

סוציולוגיה של הבריאות והרפואה
מבוא לפסיכולוגיה
תקשורת ומיומנויות בינאישיות א'
אתיקה ואחריות מקצועית
חטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקר
חטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק ב'
ההרשמה בעיצומה