ד

ד"ר גלית לנדסהוט

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ו ב'
היבטים בריאותיים של קשרי גוף-נפש
מערכות פיזיולוגיות והתנהגות א'
מדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש)
banner