ד

ד"ר גבריאל נודלמן

מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות

אודות

לד”ר נודלמן דוקטורט מאוניברסיטת תל אביב. היה עמית מחקר באוניברסיטת מרבורג בגרמניה.

תחומי מחקר

התנהגויות המשפיעות על הבריאות ובתפיסות הנוגעות לצדק

פרסומים / מאמרים

Nudelman, G., & Ivanova, E. (in press). The Relationship between Frequency of Performance and Perceived Importance of Health Behaviours. Journal of Health Psychology. https://doi.org/10.1177/1359105318770724
Nudelman, G., & Shiloh, S. (2018). Connectionism and behavioral clusters: Differential patterns in predicting expectations to engage in health behaviors. Annals of Behavioral Medicine, 52, 890-901. https://doi.org/10.1093/abm/kax063
Nudelman, G., & Nadler, A. (2017). The effect of apology on forgiveness: Belief in a just world as a moderator. Personality & Individual differences, 116, 191-200. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.04.048
Nudelman, G., & Shiloh, S. (2016). Understanding behavioral clusters: Identifying differences between clusters of health behaviors on key constructs. Psychology & Health, 31(12), 1375-1390. http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2016.1208822
Nudelman, G., Otto, K., & Dalbert, C. (2016). Can Belief in a Just World Buffer Mood and Career Prospects of People in Need of Risk Protection? First Experimental Evidence. Risk Analysis: An International Journal, 36(12), 2247-2257. http://dx.doi.org/10.1111/risa.12588
Nudelman, G., & Shiloh, S. (2015). Mapping health behaviors: Creating and validating a common-sense taxonomy of health behaviors. Social Science & Medicine, 146, 1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.10.004
Nudelman, G., & Shiloh, S. (2015). Mapping health behaviors: Creating and validating a common-sense taxonomy of health behaviors. Social Science & Medicine, 146, 1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.10.004
Nudelman, G. (2014). Meta-analysis: The five factor model of personality and the belief in a just world. In SAGE Research Methods Cases. London, United Kingdom: SAGE Publications, Ltd. http://dx.doi.org/10.4135/978144627305013514689
Nudelman, G. (2013). The belief in a just world and personality: A meta-analysis. Social Justice Research, 26(2), 105-119. http://dx.doi.org/10.1007/s11211-013-0178-y
Nudelman, G., & Shiloh, S. (2011). Who deserves to be sick? An exploration of the relationships between belief in a just world, illness causal attributions and their fairness judgements. Psychology, Health & Medicine, 16(6), 675-685. http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2011.569730
banner