פרופ' גלעד גל

פרופ' גלעד גל

מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות

אודות

חוקר בתחום אפידמיולוגיה של בריאות הנפש בנושאים של השלכות תחלואה פסיכיאטרית חמורה על הבריאות הגופנית והטיפול הרפואי בתחלואה גופנית, התעללות בילדים, אוטיזם, אובדנות ועוד.

פרסומים / מאמרים

1.Gray, J.A., Joseph, M.H., Hemsley, D.R., Young, A.M.J., E.C, … Gal, G.,… & Feldon, J. (1995). The role of the mesolimbic dopaminergic and retrohippocampal afferents to the nucleus accumbens in latent inhibition: implications for schizophrenia. Behavioral Brain Research, 71, 19-31
Weiner, I., Gal, G., Rawlins, J.N.P., & Feldon, J. (1996). Differential involvement of the shell and core subterritories of the nucleus accumbens in latent inhibition and amphetamine induced activity. Behavioral Brain Research, 81, 123-133.
Gal, G., Joel, D., Gusak, O., Weiner, I., & Feldon, J. (1997). The effects of electrolytic lesions to the shell subterritory of the nucleus accumbens on delayed-non-match-to-sample and 4-arm baited 8-arm radial maze tasks. Behavioral Neuroscience, 111, 1-12.
Weiner, I., Gal, G., & Feldon, J. (1999). Disrupted and undisruptable latent inhibition following shell and core lesions. Annals of the New York Academy of Sciences, 877, 723-727.
Ratzoni, G., Gothelf, D., Brand-Gothelf, A., Reidman, J., Kikinzon, L., Gal, G., Phillip, M., Apter, A., & Weizman, R. (2002). Weight gain associated with olanzapine and risperidone in adolescent patients: a comparative prospective study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 337-343.
Hendler, T., Goshen, E., Zwas, T.S., Sasson, Y., Gal, G., & Zohar, J. (2003). Brain reactivity to specific symptom provocation indicates prospective therapeutic outcome in OCD. Psychiatry Research, 124, 87-103.
Gothelf, D., Apter, A., Reidman, J., Brand-Gothelf, A., Bloch Y., Gal G., Kikinzon, L., Tyano S., Weizman, R., & Ratzoni, G.(2003). Olanzapine, risperidone and haloperidol in the treatment of adolescent patients with schizophrenia. Journal of Neural Transmission, 110, 545-60.
Strous, R.D., Alvir, J.M., Robinson, D., Gal, G., Sheitman, B., Chakos, M., & Lieberman, J.A. (2004). Premorbid function in schizophrenia: relation to baseline symptoms, treatment response and medication side effects. Schizophrenia Bulletin, 30, 265-278.
Zalsman, G., Posmanik, S., Fischel, T., Horesh, N., Gothelf, D., Gal, G., Sadeh, A., Weizman, A., & Apter, A. (2004). Psychosocial situations, quality of depression and schizophrenia in adolescents. Psychiatry Research, 129, 149-157.
Gal, G., Mendlovic, S., Bloch, Y., Beitler, G., & Ratzoni, G. (2005). Learned irrelevance is disrupted in first-episode but not chronic schizophrenia patients; application of a novel visual recognition task. Behavioral Brain Research, 159, 267-275.
Bloch, Y., Ratzoni, G., Sobol, D., Mendlovic, S., Gal, G., & Levkovitz, Y. (2005). Gender differences in electroconvulsive therapy-A retrospective chart review. Journal of Affective Disorders 84, 99-102.
Gal, G., Schiller, D., & Weiner, I. (2005). Latent inhibition is disrupted by nucleus accumbens shell lesion but is abnormally persistent following entire nucleus accumbens lesion: the neural site controlling the expression and disruption of the stimulus preexposure effect. Behavioral Brain Research, 162, 246-255.
Karamustafalioglu, O.K., Zohar, J., Güveli, M., Gal, G., Bakim, B., Fostick, L., Karamustafalioglu, N., & Sasson, Y. (2006). Natural course of posttraumatic stress disorder: a 20-month prospective study of turkish earthquake survivors. Journal of Clinical Psychiatry, 67, 882-889.
Strous, R.D., Stryjer, R., Maayan, R., Gal, G., Viglin, D., Katz, E., Eisner, D., & Weizman, A. (2007). Analysis of clinical symptomatology, extrapyramidal symptoms and neurocognitive dysfunction following dehydroepiandrosterone (DHEA) administration in olanzapine treated schizophrenia patients: A randomized, double-blind placebo controlled trial. Psychoneuroendocrinology, 32, 96-105.
Orosz A., Feldon, J., Gal, G., Simon, A., & Cattapan-Ludewig, K. (2007). Repeated measurements of learned irrelevance by a novel within-subject paradigm in humans. Behavioral Brain Research, 180, 1-3.
Braw, Y., Bloch, Y., Mendelovich, S., Ratzoni, G., Gal, G., Harari, H., Tripto, A., & Levkovitz, Y. (2008). Cognition in young schizophrenia outpatients: Comparison of first-episode with multiepisode patients. Schizophrenia Bulletin, 34, 544-554.
Orosz, A.T., Feldon, J., Gal, G., Simon, A.E., & Cattapan-Ludewig, K. (2008). Deficient associative learning in drug-naive first-episode schizophrenia: results obtained by a new visual within-subjects learned irrelevance paradigm. Behavioral Brain Research, 193, 101-7.
Gal, G., Kaplan, G., Gross, R., & Levav, I. (2008). Status inconsistency and common mental disorders in the Israel-based World Mental Health Survey. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43, 999-1004.
Gal, G., Barnea, Y., Biran, L., Mendlovic, S., Gedi, T., Halavy, M., Feldon, J., Fennig, S., & Levkovitz, Y. (2009). Enhancement of latent inhibition in patients with chronic schizophrenia. Behavioral Brain Research, 197, 1-8.
Levkovitz, Y., Mendlovich, S., Issaki, S., Braw, Y., Levkovitch-Verbin, H., Gal, G., Fennig, S., Treves, I. & Kron, S. (2010). A double blind randomized study of minocycline for the treatment of negative and cognitive symptoms in early-phase schizophrenia. Journal of Clinical Psychiatry, 71, 138-149.
Kessler, R.C., McLaughlin, K.A., Green, J.G., Gruber, M.J., Sampson, N.A., Zaslavsky, A.M., Aguilar-Gaxiola, S., Alhamzawi, A.O., Alonso, J., Angermeyer, M., Benjet, C., Bromet, E., Chatterji, S., de Girolamo, G., Demyttenaere, K., Fayyad, J., Florescu, S., Gal, G., Gureje, O., Haro, J.M., Hu, C.Y., Karam, E.G., Kawakami, N., Lee, S., Lépine, J.P., Ormel, J., Posada-Villa, J., Sagar, R., Tsang, A., Ustün, T.B., Vassilev, S., Viana, M.C., & Williams, D.R. (2010). Childhood adversities and adult psychopathology in the World Health Organization World Mental Health (WMH) Surveys. British Journal of Psychiatry, 197, 378-385.
Gal, G., Levav, I., & Gross, R. (2010). Prevalence and long term effects of child abuse in Israel: Findings of the National Health Survey. Society and Welfare, 30, 359-376.
Gal, G., Levav, I., & Gross, R. (2011). Psychopathology among adults abused during childhood or adolescence: Results from the Israel-based World Mental Health Survey. The Journal of Nervous and Mental Disease, 199, 222-229.
Gureje, O., Oladeji, B., Hwang, I., Kessler, R.C., Sampson, N.A., Alonso, J., Andrade, L.H., Beautrais, A., Borges, G., Bromet, E., Bruffaerts, R., de Girolamo, G., de Graaf, R., Gal, G., He, Y., Hu, C., Iwata, N., Karam, E.G., Kovess-Masféty, V., Matschinger, H., Moldovan, M.V., Posada-Villa, J., Sagar, R., Scocco, P., Seedat, S., Tomov, T., & Nock, M.K. (2011). Parental psychopathology and the risk of suicidal behavior in their offspring: results from the World Mental Health Surveys. Molecular Psychiatry, 16, 1221-1233.
Gal, G., Goldberger, N., Kabaha, A., Haklai, Z., Geraisy, N., Gross, R., & Levav, I. (2012). Suicidal behavior among Muslim Arabs in Israel. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47, 11-17.
Gal, G., Abiri, L., Reichenberg, A., Gabis, L., & Gross, R. (2012). Time trends in reported autism spectrum disorders in Israel, 1986-2005. Journal of Autism and Developmental Disorders. 42 (3), 428-431.
Gal, G., Goral, A., Murad, H., Gross, R., Pugachova, I., Barchana, M., Kohn, R., & Levav, I. (2012). Cancer in parents of persons with schizophrenia: is there a genetic protection? Schizophrenia Research. 39, 189-193.
Bloch, Y., Fixman, M., Maoz, H., Mimouni, A.M., Levkovitz, Y., Ratzoni, G., Aviram, S., & Gal, G. (2012). Can computerized cognitive tests assist in the clinical diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder? The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 24 (1), 111-114.
Gal, G., Levav, I., & Gross, R. (2012). Child / Adolescent abuse and suicidal behavior: Are they Sex Related? Suicide and Life Threatening Behavior. 42 (5), 580-588.
Nakash, O., Levav, I., & Gal, G. (2013). Common mental disorders in immigrant and second-generation respondents: Results from the Israel based World Mental Health Survey. International Journal of Social Psychiatry. 59 (5), 508-515.
Lindert, J., von Ehrenstein, O., Grashow, R., Gal, G., Braehler, E., & Weisskopf, M. (2014). Child and adolescent exposure to abuse is related to neuropathology and cognition over the life course – an integrative review and meta-analysis. International Journal of Public Health. 59 (2), 359-372.
Gal, G., Munitz, H., & Levav, I. (2014). Lower risk of prostate cancer in schizophrenia – fact or artifact? The European Journal of Psychiatry. 28 (4), 212-217.
Giasuddin, N.A., Levav, I., & Gal, G. (2015). Mental health stigma and attitudes to psychiatry among Bangladeshi medical students. International Journal of Social Psychiatry. 61 (2), 137-147.I.F. 1.36
Lubart, E., Yarovoy, A., Gal, G., & Leibovitz, A. (2015). QT Interval length in elderly prostatic cancer patients on anti-testosterone treatment. Israel Medical Association Journal (IMAJ). 17 (6), 356-359.
Gal, G., Munitz, H., & Levav, I. (2016). Health care disparities among persons with comorbid schizophrenia and cardiovascular disease: A case-control epidemiological study. Epidemiology and Psychiatric Sciences. 25 (6), 541-547. DOI: 10.1017/S2045796015000852
Goltsman, G., Mizrahi, E.H., Leibovitz, A., Gal, G., Gorelik, O., & Lubart, E. (2017). Comparative characteristic of antimicrobial resistance in geriatric hospital: a retrospective cohort study. Aging Clinical and Experimental Research. doi: 10.1007/s40520-017-0841-5
Bloch, Y., Linder, M., Kallman, N., Koubi, M., Gal, G., Nitsan, U., Maoz, H., & Lurie, I. (2018).
Goltsman, G., Baumohl, Y., Gal, G., Buckman, Z.,Proshkin, V., & Lubart, E. (2018) To check or not to check. Rectal ESBL colonization in hospitalized elderly patients." American Journal of Infection Control. doi: 10.1016/j.ajic.2018.05.010
Lavie-Ajayi, M., Moran, S.G., Levav, I., Porat, R., Reches, T., Goldfracht, M., & Gal, G. (2018).

קורסים

פסיכולוגיה של הלמידה א'
פסיכולוגיה של הלמידה ב'
רוחות רעות בחדר הילדים
ספקטרום אוטיסטי, ספקטרום נורמלי ומה שבני
עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה
הלכה ומעשה במיון תעסוקתי
סדנת עבודת גמר
ההרשמה בעיצומה