מר יאיר גוטליב

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

מבוא לפסיכולוגיה א' ו ב'
פסיכולוגיה התפתחותית א' ו ב'
תאוריות של אישיות א' ו ב'
ההיגיון שבשיגעון
קווי שבר וקווי איחוי בפסיכואנליזה
עבודה סמינריונית תואר שני
פסיכולוגיה התפתחותית
תקשורת ומיומנויות בינאישיות א'
banner