ד

ד"ר הדס ירון מסגנה

מרצה בכירה, בית הספר לממשל וחברה

אודות

ד”ר הדס ירון מסגנה סיימה את לימודי התואר השני והשלישי במחלקה לאנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטת קיימברידג’ בבריטניה. מתמחה באנתרופולוגיה פוליטית וכן בשנים האחרונות במחקר ובאנתרופולוגיה אקטיביסטי/ת.

מחקריה עוסקים במרחב, התיישבות וטריטוריה לאומית בהקשר של הציונות, וכן במבקשי מקלט מאפריקה החיים בישראל, במדיניות הישראלית הנוגעת לפליטים, תוך התמקדות בקהילות הסודאנית והאריתריאית.
מחקריה מבוססים על מחקר שדה וכן על מחקרי ארכיון בישראל ובחו”ל ופורסמו באנגלית ובעברית.

מחקרה של ד”ר ירון מסגנה על מבקשי מקלט בישראל נעשה מתוך גישה מעורבת ויצירת מחקר אקטיביסטי במסגרת ארגונים חברתיים וארגוני זכויות בתל אביב וירושלים.
כחלק מפעילות זו גם ייסדה פרוייקט סיוע פרה- לגלי במרכז לקידם פליטים אפריקאיים בתל אביב ב 2010 שאף זכה למימון האחוד האירופי והשגרירות ההולדנית בישראל.

קורסים

מדידה והערכה איכותניות בארגונים
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי
התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים
מבוא לאנתרופולוגיה
שיטות מחקר איכותניות
קונפליקט וסולידריות:מבט סוציו-אנתרופולוג
חברה, אירגונים ומחאה ציבורית
הגירה ופליטות בין עבר והווה
מחקר מעורב ואקטיביסטי
מבוא לאנתרופולוגיה פוליטית
ההרשמה בעיצומה