גב' חגית תם-קדוש

גב' חגית תם-קדוש

סמנכ"ל כספים
ההרשמה בעיצומה