גב' חן-יה מימון

ראשת המנהל האקדמי

אודות

ראש מנהל האקדמי, אחראית על סגל אקדמי זוטר ובכיר- בהיבט המנהלי, נהלי המכללה, מזכירות רשויות השיפוט (עפ”י תקנון משמעת- סטודנטים)

 

banner