לוגו רקע לבן

ד"ר חילמי עארדה

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

חוק ומשפט בבריאות
חטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקר
חטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק ב'
מבוא למדעי הרפואה א'
פרמקולוגיה
פרמקולוגיה קלינית
מדעי הרפואה והסיעוד 1 -פנימית חלק ב'
חטיבה ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק א' ו ב'
banner