פרופ' ישי חביב

מרצה, בית הספר למדעי המחשב

קןרסים

מתמטיקה בדידה
סיבוכיות
תורת הגרפים
תורת הקודים
שריגים במדעי המחשב
שיטות אנליטיות במדעי המחשב
נושאים מתקדמים-אלגוריתמים וקומבינטוריקה
banner