איציק בר נוי

מר איציק בר נוי

מרצה, בית הספר לניהול וכלכלה

קורסים

תגבור - מבוא למדעי המחשב
מבוא למדעי המחשב
תכנות מתקדם בשפת C
SQL - תכנון וניהול מסדי נתונים
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
ההרשמה בעיצומה