לוגו רקע לבן

ד"ר ג'ני ניימרק

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

ביוכימיה כללית וקלינית
מבוא לאפידמיולוגיה
תזונה ודיאטטיקה
קידום בריאות
ההרשמה בעיצומה